PL EN


2016 | 255 | 166-175
Article title

Rynki transportowe wobec wyzwań regulacyjnych sektora transportu

Content
Title variants
EN
Transport markets towards transport sector regulatory challenges
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania jest charakterystyka mechanizmu funkcjonowania rynków transportowych w UE, postrzeganego w kontekście współczesnych wyzwań, jakie wynikają z konieczności: 1) budowy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Transportowej (JEPT), 2) realizacji strategii zrównoważonego rozwoju transportu, 3) sprostania wymogom rozwoju logistyki. Celem opracowania jest próba dokonania oceny mechanizmu funkcjonowania tego typu rynków jako regulatorów sfery realnej transportu. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano każde z wyzwań regulacyjnych, wskazując, iż sprostanie im wymaga dokonania wielu zmian w mechanizmie funkcjonowania rynków transportowych. Podkreślono, że zmiany te można wprowadzić wyłącznie za pomocą mechanizmu regulacji publicznej sektora TSL. Wykazano tym samym, że wyzwania te mają w istocie charakter długookresowych wyzwań strukturalnych i powinny być realizowane w sferze rynków transportowych za pomocą narzędzi polityki transportowej.
EN
In the paper its author has characterized the mechanism of functioning of transport markets in the EU, perceived in the context of contemporary challenges that arise from the need to: 1) building the Single European transport Area (SETA), 2) putting into effect the strategy of sustainable transport development 3) meeting the requirements of the development of logistics and SCM concept. The main aim of the paper is to make an attempt to evaluate of such a kind markets mechanism as a regulators of the real sphere of transport sector. It has been presented and described all of these challenges, indicating that meeting all of them requires making many vital changes in the existing mechanism of the European transport markets. It has been stressed that these changes can be efficiently put into practice only by the mechanism of the public regulation of the transport system. It has been emphasized, too, that these challenges have, in fact, the regulatory nature and they should be implemented in the sphere of the EU transport markets mainly by transport policy measures.
Year
Volume
255
Pages
166-175
Physical description
Contributors
  • Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Logistyki i Systemów Transportowych
References
  • Baum H., Geissler T., Schneider J., Buehne J.A. (2008), External Costs in the Transport Sector – A Critical Review of the EC-Internalisation – Policy, Institute for Transport Economics at the University of Cologne, Cologne.
  • Goodwin Ph., Nash Ch., Baird J. (2008), Using the Revenues from Transport Charging: An Intermodal Perspective, IMPRINT-NET Final Conference, Brussels.
  • Grzelakowski A.S. (2011), Internalization of External Costs in the EU Transport Sector as an Instrument of Rationalization of the Logistics Supply Chain, „Logistics and Transport”, No. 2.
  • Grzelakowski A.S. (2014), Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logistycznego w UE, „Logistyka”, nr 1.
  • Murphy P.R., Wood D.F. (2008), Contemporary Logistics, 9th ed., Pearson International Education, New Jersey.
  • White Paper, EC, 2011, Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. COM(2011)144 final, Brussels.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-da9cbf50-d228-4cb0-8d57-39e70b211bb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.