PL EN


2017 | 333 | 116-124
Article title

Problemy wdrożenia mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w praktyce gospodarczej małych firm z branży budowlanej

Content
Title variants
EN
Reverse charge in practice small businesses
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań zaprezentowanych w artykule jest analiza problemów związanych z wdrożeniem procedury odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w praktyce gospodarczej małych firm budowlanych. Na początku 2017 r., w celu uszczelnienia systemu podatkowego, wprowadzono mechanizm odwrotnego obciążeniem podatkiem VAT dla branży budowlanej. W artykule posłużono się krytyczną analizą aktów prawnych oraz metodą ustrukturyzowanych wywiadów z właścicielami małych firm z branży budowlanej. Efektem rozważań jest ocena korzyści i kosztów wynikających z wdrożenia procedury odwrotnego obciążenia podatkiem VAT z punktu widzenia przedsiębiorcy – właściciela przedsiębiorstwa budowlanego.
EN
Purpose of the article is analysis of the problems associated with the procedure of implementation of the reverse charge VAT in practice small businesses. Methodology – critical analysis of legal acts and structured interviews in small enterprises belonging to the construction industry.
Year
Volume
333
Pages
116-124
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów. Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
References
 • Dyrektywa (2006) 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006.
 • Dyrektywa (2010) 2010/23/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych usług podatnych na oszustwa, Dz.Urz. UE L 72/1 z 16.03.2010.
 • Dyrektywa (2013) 2013/42/UE z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z VAT, Dz. Urz. UE L 201/1 z 22.07.2013.
 • Iwin-Garzyńska J. (2013), Koszt nowego zewnętrznego kapitału własnego przedsiębiorstwa a idea neutralności podatków, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Zarządzanie i Finanse t. 2/2, Gdańsk.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2014), Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług. Informacja o wynikach kontroli, Warszawa.
 • Notification of the VAT Committee, (2014), ec.europa.eu.
 • Raport PWC (2013), Straty Skarbu Państwa w VAT, www.pwc.pl.
 • Raport PWC (2016), Wyłudzenia VAT – luka podatkowa w 2015 r. i prognoza na 2016 r., www.pwc.pl.
 • Raport Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE, (2016), www.zipsee.pl (data dostępu: 13.03.2017).
 • Słownik języka polskiego (2007), PWN, Warszawa.
 • Szlęzak-Matusewicz J. (2015), Odwrotne obciążenie VAT jako mechanizm przeciwdziałający oszustwom podatkowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 864, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 76, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • The estimate of value added tax revenue loss (2013), www.finance.gov.sk.
 • Ustawa (2004) z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2016, poz. 710.
 • Zalewska B., Dziadek K. (2014), Odwrotne obciążenie podatkiem VAT przedmiotem kontroli zarządczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 833, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 72, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-dab090bc-6e01-4e94-be0c-841564b02a88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.