PL EN


2017 | 320 | 129-139
Article title

Sektor nowoczesnych usług biznesowych jako nowa branża gospodarki miasta na przykładzie Katowic

Content
Title variants
EN
Sector of modern business services as a new industry of the urban economy on the case study of Katowice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sektor nowoczesnych usług biznesowych pozytywnie wpływa na rozwój miast poprzez tworzenie dużej ilości dobrze płatnych miejsc pracy, także dla młodych ludzi bezpośrednio po studiach. Bardzo pozytywny wpływ można zauważyć w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego. Firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych dofinansowują całą gamę usług edukacyjnych i szkoleń dla pracowników. Firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych generują większość popytu na nowoczesną powierzchnię biurową w wielu miastach w Polsce. Przyczyniają się do ich rewitalizacji. Centra usług oddziałują na otoczenie poprzez zaopatrzeniowe i dochodowe efekty mnożnikowe. Z powyższych względów bardzo istotne dla rozwoju miasta jest przyciąganie inwestycji z sektora nowoczesnych usług biznesowych.
EN
The sector of modern business services has a positive impact on cities development by creating numerous well-paid jobs, also for young graduates. A very positive influence can be observed in the development of human capital. Companies from modern business services sector subsidize the whole scope of educational services and training for their employees. Companies from modern business services sector generate the majority of demand for modern office space in many Polish cities. They contribute to their revitalisation. Services centres affect the neighbourhood by means of provision's multiplier effect and income multiplier effect. Thanks to the above reasons it is very important for the city to attract investments from the modern business services sector.
Year
Volume
320
Pages
129-139
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
References
 • ABSL Academy (2016), http://abslacademy.pl/o-akademii (dostęp: 31.08.2016).
 • ABSL (2016a), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej 2016, Katowice.
 • ABSL (2016b), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016, Katowice.
 • Blakely E.J. (2013), Planning Local Economic Development. Theory and Practice, Sage Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC.
 • Capgemini wprowadzi się do Silesia Business Park, http://www.propertynews.pl/biura/capgemini-wprowadzi-sie-do-silesia-business-park,33561.html (dostęp: 25.08.2016).
 • Colliers podsumowuje I kwartał na rynku nieruchomości, http://www.katowice.pro/colliers-podsumowuje-i-kwartal-na-rynku-nieruchomosci (dostęp: 25.08.2016).
 • Deloitte (2014), Deloitte’s 2014 Global Outsourcing and Insourcing Survey 2014 and beyond Deloitte.com, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/strategy/us-2014-global-outsourcing-insourcing-survey-report-123114.pdf (dostęp: 31.08.2015).
 • Farrell D. (2006), Smarter Offshoring, “Harvard Business Review”, No. 6, s. 84-92.
 • Grafton (2014), wywiad z przedstawicielem firmy doradztwa personalnego. Wywiad przeprowadzony przez autora artykułu, niepublikowany.
 • Micek G., Działek J., Górecki J. (2010), Centra usług w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Najemcy Biurowiec Alder, http://www.gppkatowice.pl/ (dostęp: 30.08.2016).
 • NASSCOM, Deloitte (2008), Indian IT Industry: Impacting the Economy and Society. Office Market Profile (2016), Raport JLL, Q1, Warszawa.
 • Pniewski K. (2008), Od decyzji do implementacji: praktyczne aspekty budowy centrum usług księgowych [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, Offshoring i Shared Services Centers, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawa, s. 339-358.
 • Tholons (2015), Tholons Top 100 Outsourcing Destinations 2015, http://www.tholons.com/nl_pdf/Tholons_Whitepaper_December_2014.pdf (dostęp: 9.06.2016).
 • Weresa M.A. (2002), Skutki Inwestycji Zagranicznych Dla Gospodarki Kraju Przyjmującego – Doświadczenia Polski [w:] M.A. Weres (red.), Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, CASE-CENTRUM Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, Warszawa, s. 7-42.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-dac0390b-87ab-4c9e-a475-4f85fd08957b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.