PL EN


2017 | 318 | 108-124
Article title

Wykorzystanie funduszy unijnych w powiatach województwa śląskiego

Authors
Content
Title variants
EN
The use of EU funds in the districts of the Silesian province
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie funduszy unijnych w powiatach województwa śląskiego w latach 2004-2006 oraz w latach 2007-2013. Ponieważ powiaty w województwie śląskim są bardzo zróżnicowane pod względem zurbanizowania oraz ukształtowania terenu, to ich potrzeby są różne, a więc cele inwestycji też są różne. Postawiono hipotezę, że w powiatach o podobnym położeniu geograficznym i podobnej specyfice struktura projektów współfinansowanych z funduszy unijnych powinna być podobna. Do weryfikacji postawionej hipotezy wykorzystano diagram Czekanowskiego, metodę najbliższego sąsiada oraz metodę k-średnich. Otrzymane wyniki częściowo potwierdziły postawioną hipotezę.
EN
This paper presents the use of EU funds in the districts of the Silesian province in the years 2004-2006 and 2007-2013. Since the counties in the Silesian province are very diverse in terms of urbanization and terrain that their needs are different, and therefore investment purposes are also different. It was hypothesized that in counties with a similar geographical location and similar specificity structure projects co-financed from EU funds should be similar. To verify the hypothesis used Czekanowski diagram, nearest neighbor method and k-means method. The results confirmed the hypothesis part.
Year
Volume
318
Pages
108-124
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonometrii
References
  • Czekanowski J. (1913), Zarys metod statystycznych w zastosowaniach do antropologii, „Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, nr 5, Warszawa.
  • Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3, Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.
  • Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M. (2015), Metody taksonomiczne z programem STATISTICA, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • [www 1] https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl (dostęp: 4.01.2016).
  • [www 2] http://www.mapadotacji.gov.pl (dostęp: 4.01.2016).
  • [www 3] http://stat.gov.pl (dostęp: 4.01.2016).
  • [www 4] https://pl.wikipedia.org (dostęp: 4.01.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-dae3e48c-f914-486f-a18b-1c0ba81ec921
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.