PL EN


2017 | 328 | 18-29
Article title

Przewaga konkurencyjna w świetle korzyści i doświadczeń dostarczanych klientom teatrów i filharmonii

Content
Title variants
EN
Competitive advantage in view of experience and benefits provided to customers of theatres and philharmonic
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule pokazano wpływ korzyści dostarczanych klientom instytucji kulturalnych oraz unikalnych doświadczeń na ich preferencje względem oferty oraz wybór stosowanych różnorodnych narzędzi komunikacji w celu wywołania efektu akceptacji działań strategicznych instytucji kulturalnych, które przekładają się na budowanie przewagi konkurencyjnej podmiotu na rynku. Podstawę empiryczną artykułu stanowią badania realizowane w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2015-2016 wśród klientów (na próbie 927) oraz menedżerów (30) teatrów i filharmonii.
EN
The article presents the influence supplied to customers benefits of cultural institutions and the unique experiences on their preferences with respect to the offer, a variety of communication tools used in the induction of an acceptance of the strategic activities of cultural institutions, which translate into a competitive advantage in the market. The basis of empirical article are a research conducted in the Department of Marketing, Faculty of Management, University of Lodz in the years 2015-2016 among customers (on a survey sample of 927) and managers (30) theatres and philharmonics.
Year
Volume
328
Pages
18-29
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Marketingu
  • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Marketingu
References
  • Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (2010), Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Wydawnictwo TNOiK, Dom Organizatora, Toruń.
  • Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (2002), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa.
  • Filipek J. (2012), Przewaga konkurencyjna. Od czego zacząć jej budowanie? http:// brandvalue.pl/przewaga-konkurencyjna-od-czego-zaczac-jej-budowaniej/ (dostęp: 20.04.2012).
  • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2000), Marketing, PWE, Warszawa.
  • Styś A., red. (1999), Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-daf879a7-3eda-45d8-b1f9-bbf37fc2cd75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.