PL EN


2015 | 235 | 159-168
Article title

Sytuacja otwartych funduszy emerytalnych w kontekście ostatnich zmian ustawowych – analiza i ocena

Content
Title variants
EN
Situation of open pension funds in the context of recent changes in the regulation – analysis and evaluation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany w systemie emerytalnym, w filarze II, mogą być istotne nie tylko dla przyszłych emerytów, ale również dla finansów państwa. Trzeba rozważać przynajmniej dwa scenariusze. W pierwszym możemy zakładać częściowe utrzymanie się części kapitałowej systemu emerytalnego, w drugim całkowitą jej eliminację i powrót do systemu repartycyjnego, co oznacza całkowite przejęcie zobowiązań emerytalnych przez państwo. Artykuł jest próbą analizy i oceny obecnej sytuacji OFE.
EN
Proposals for changes in the pension system, the Pillar II may be important not only for future retirees but also for the state’s finances. At least two scenarios should be considered. In the first, a partial continuation of the funded part of the pension system is assumed, in the second its complete elimination and return to the PAYG system which means the total pension liabilities assumed by the state. This paper is an attempt to analyze and assess the current situation of pension funds.
Year
Volume
235
Pages
159-168
Physical description
Contributors
References
  • Biuletyn kwartalny Komisji Nadzoru Finansowego, Rynek OFE 1/2014.
  • Biuletyn roczny Komisji Nadzoru Finansowego, Rynek OFE, lata 2010-2013.
  • Frydrych B. (2005), Dyskretna optymalizacja wielokryteriowa metodą Promethee. Program w języku Visual Basic w Microsoft Excel, praca licencjacka napisana w Katedrze Badań Operacyjnych UŁ pod kierunkiem dr. hab. M. Miszczyńskiego, Łódź.
  • Miszczyńska D. (2013), Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych i otwartych funduszy emerytalnych w latach 2008-2011 [w:] W. Sikora (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych w gospodarce, finansach i szkolnictwie wyższym, Wydawnictwo UE w Poznaniu.
  • Pomiar przeciętnych stóp zwrotu w OFE i wskaźników waloryzacji w ZUS. Wpływ różnych technik pomiaru. Analiza kompleksowa (2013), Ministerstwo Finansów, lipiec.
  • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz.U. z 2013 r., poz. 989.
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 1442.
  • [www 1] www.knf.gov.pl.
  • [www 2] www.mpips.gov.pl.
  • [www 3] www.zus.pl (Sprawozdanie z działalności ZUS za lata 2010-2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-db02431c-83c2-40df-8a5b-b955ce8aa24a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.