PL EN


2016 | 276 | 9-21
Article title

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki

Authors
Content
Title variants
EN
Economic and social conditions of polish economy innovations growth
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie bieżącej innowacyjności Polski oraz analiza czynników na nią wpływających. W szczególności zostaną omówione nakłady na badania i rozwój (ich wielkość, struktura przedmiotowa oraz podmiotowa ich finansowania i prowadzenia), system edukacji, a także rzadziej uwzględniane w tego typu analizach uwarunkowania kulturowe.
EN
Polish economy strongly needs to develop its innovativeness, but the results so far are far from satisfactory. Expenditures on R&D are too low, too little research is funded and conducted by business and the share of basic research is too high. Polish scientific research are of little significance on an international scale, and there is no cooperation between science and business. National culture is also not the factor conducive to innovation.
Year
Volume
276
Pages
9-21
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Finansów Podmiotów Gospodarczych
References
 • Everdingen Y. van, Waarts E. (2003), The Effects of National Culture on the Adoption of Innovations, "Marketing Letters", Vol. 14, No. 3.
 • Frascati Manual 2015. Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities (2015), OECD Publishing, Paris.
 • Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 • Innovation Union Scoreboard 2015 (2015), European Union, Brussels.
 • Simpson D. (2012), Modele analizowania różnorodności kulturowej w biznesie międzynarodowym, "Wyzwania Gospodarki Globalnej. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", nr 31.
 • The Global Competitiveness Report 2015-2016 (2015), World Economic Forum, Geneva.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (1998), Riding the Waves of Culture, Understanding Cultural Diversity in Business, Nicholas Brealey Publishing, London.
 • [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 11.11.2015).
 • [www 2] http://geert-hofstede.com/poland.html (dostęp: 23.11.2015).
 • [www 3] http://stats.oecd.org (dostęp: 11.11.2015).
 • [www 4] http://www.scimagojr.com/countryrank.php (dostęp: 23.11.2015).
 • [www 5] http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/ 2015, (dostęp: 23.11.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-db22ed0f-7090-4f0e-b844-3386bb2bb4cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.