PL EN


2013 | 6 | 31-50
Article title

Rosyjski ruch dysydencki i protopartie polityczne w okresie pierestrojki i głasnosti

Authors
Content
Title variants
EN
Russian dissident movement and political protoparties in the period of perestroika and glasnost’
Languages of publication
PL
Abstracts
Przebiegające pod hasłem przebudowy i jawności liberalne reformy Michaiła Gorbaczowa doprowadziły do rozpadu ZSRR. Rozwój ruchu dysydenckiego oraz powstawanie partii politycznych w ostatnim okresie istnienia państwa radzieckiego w praktyce miało wpływ na kształtowanie się systemu partyjnego i życia politycznego Rosji. Celem badania było przedstawienie ideowych źródeł ruchu dysydenckiego, kształtującego późniejsze partie polityczne, a także zmian w radzieckim prawodawstwie, które stworzyły podstawy politycznego pluralizmu oraz procesu powstawania pierwszych partii politycznych współczesnej Rosji.
Liberal reform of the last Soviet leader Michail Gorbachev, well known as restructuring (perestroika) and openness (glasnost’), led to disintegration of the Soviet Union. Development of the intellectual opposition as well as first illegal political parties in the late 80s had big influence on the process of emerging of the party system and political life in the Russian Federation. The aim of the article is to present ideological roots of the dissident movement, changes in the Soviet law that led to pluralism and the process of forming first political parties in contemporary Russia.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-dbe9d101-4a55-4884-b085-1cbccd559269
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.