PL EN


2012 | 39 | 2(455) | 24-28
Article title

Centra Aktywizacji Zawodowej - stan aktualny i kierunki doskonalenia

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Professional Activation Centers – Current Conditions and Directions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badania ankietowego nt. organizacji i funkcjonowania CAZ, jakie autor przeprowadził wśród powiatowych urzędów pracy, w miesiącach czerwiec – lipiec 2011 r. Celem badania było zebranie opinii powiatowych urzędów pracy na temat organizacji i funkcjonowania CAZ niezbędnej dla sformułowania wniosków i rekomendacji zmierzających do zwiększenia efektywności ich działania i dalszego rozwoju. Badanie potwierdziło zasadność utworzenia CAZ. Pozwoliło również na zidentyfikowanie barier i stymulatorów jego efektywnego działania, w tym marketingowego podejścia do funkcjonowania CAZ.
EN
The article presents selected results of a representative survey on the organization and functioning of PAC, what the author conducted among the labor offices, in the months of June-July 2011. The aim of this study was to gather views of district labor offices on the organization and functioning of PAC necessary to reach conclusions and recommendations aimed of increasing the efficiency of their operations and further development. The study confirmed the feasibility of establishing PAC. This allowed for the identification of barriers and promoters of its effective operation, including marketing approach to the functioning of PAC.
Year
Volume
39
Issue
Pages
24-28
Physical description
Contributors
  • Urząd Pracy m.st. Warszawy
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-dc4b5174-79c0-48c9-a9f9-5ed4fdbb019a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.