PL EN


2017 | 313 | 137-146
Article title

Walka informacyjna a public relations

Authors
Content
Title variants
EN
Information warfare and public relations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istotą public relations jest współpraca oraz dwustronna, rzetelna, uczciwa komunikacja. W public relations nie definiuje się przeciwnika. PR nie jest narzędziem walki i nie może być w żaden sposób wykorzystywany do niej. Jeżeli zespół ds. public relations określi jedną z grup docelowych, będących odbiorcą komunikacji jako przeciwnika, przestaje wówczas zajmować się public relations, a rozpoczyna walkę informacyjną.
EN
The partner cooperation and bilateral reliable, honest communication is an essence of public relations. Public relations does not define the enemy, it is not a fighting tool and cannot be used for fighting by any means. In case PR team defined one of the target groups of its communication activity as an enemy it would not be public relations any more – it would be a start of an information warfare.
Year
Volume
313
Pages
137-146
Physical description
Contributors
  • Akademia Sztuki Wojennej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Katedra Komunikacji Publicznej
References
  • Clausewitz C. (1995), O wojnie, Wydawnictwo Test, Lublin.
  • Kotarbiński T. (1982), Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
  • Łepkowski W. (red.) (2002), Słownik z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa.
  • McMahan J. (1998), Wojna i pokój [w:] P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa.
  • NATO (2009), MC 0457/1 NATO Military Policy on Public Affairs (2009), NATO, MC, Brussels.
  • NATO Allied Command Operations and Allied Command Transformation (2010), Public Affairs Handbook, NATO, SHAPE, Belgium.
  • Sułek M. (2008), Trzy działy prakseologii, „Rocznik naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie”, z. 1-2, t. II.
  • Szpyra R. (2002), Operacje informacyjne państwa w działaniach sił powietrznych, AON, Warszawa.
  • [www 1] http://ebiznes.bblog.pl/wpis,czarny;pr;-;internetowa;wojna;na;slowa,5339.html (dostęp: 3.07.2007).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-dd334fb1-7549-4b9e-9a22-59838df76486
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.