PL EN


2013 | 1(90) | 49-62
Article title

Program równowaga praca-życie w projekcie międzynarodowym (studium przypadku)

Content
Title variants
EN
A Work–Life Balance Program for an International Project: A Case Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja programu równowaga praca-życie zaprojektowanego na potrzeby międzynarodowego projektu budowlanego, realizowanego w ciągu 35 miesięcy. Program został opracowany na podstawie wyników badań przeprowadzonych na grupie 59 osób (Polaków, Włochów, Hindusów). Praca w zespole projektowym, w swej istocie, zakłada konieczność zakończenia realizowanych zadań w określonym wcześniej terminie. Osoby podejmujące działania w takim zespole w sposób domniemany godzą się z pewnymi niedogodnościami, np. z koniecznością poświęcenia pracy niezaplanowanego wcześniej czasu w razie wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych. Rodzi się pytanie, czy osoby zaangażowane w pracę projektową są tego świadome oraz czy godząc się na potencjalne nadgodziny, zdają sobie sprawę, jakie to niesie konsekwencje dla ich życia prywatnego.
EN
The objective of this article is the presentation of a work–life balance program designed to meet the needs of an international construction project implemented over a thirty–five month period. The program was developed on the basis of the results of a study conducted on a group of fifty–nine people (Poles, Italians, and Hindus). In essence, the work of the project team assumes the need to finish tasks by a pre–defined deadline. Persons undertaking activity in such a team are assumed to agree to endure certain inconveniences, such as the need to devote time for work that had not been so planned should any unforeseen events occur. This ushers in a question: Are the people involved in project work aware of this and, in agreeing to potential overtime, are they aware of the consequences this has on their private life?
Year
Issue
Pages
49-62
Physical description
Document type
case study
Dates
published
2013-02-15
Contributors
 • High School of Finance and Administration in Gdynia, Gdynia, Poland; University of Social Sciences and Humanities in Sopot, Sopot, Poland
 • High School of Finance and Administration in Gdynia, Gdynia, Poland
References
 • Adamska K. (w druku, 2011), Kontrakt psychologiczny w organizacji. Kwestionariusz kontraktu psychologicznego, „Psychologia Społeczna”, nr 3.
 • Borkowska S., red. (2003), Programy praca-życie a efektywność firm, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Elastyczne formy pracy (2007), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 • Grabus M. (2009), Pracoholizm i zachowania pokrewne, „Pieniądze i Więź”, nr 3 (44).
 • Grabus M. (2010), Programy równowagi praca-życie w praktyce organizacji, „Pieniądze i Więź”, nr 2 (47).
 • Lewison J. (2006), The Work/Life Balance Sheet So Far, „Journal of Accountancy”, nr 8.
 • Lichtarski J. (2007), Specyfika doboru pracowników do struktur zadaniowych w teorii i praktyce, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6.
 • Sennett R. (2010), Kultura nowego kapitalizmu, Muza, Warszawa.
 • Wiatrak A. (2008), Rola menedżera i zakres pracy kierowniczej w zarządzaniu projektem, „Problemy Zarządzania”, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-dd4afa5a-4b54-4645-bf12-36fd0189ee0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.