PL EN


2017 | 333 | 105-115
Article title

Modele biznesowe w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń w Polsce na przykładzie PZU S.A.

Authors
Content
Title variants
EN
Business models in the financial reporting of insurance companies in Poland on the example of PZU S.A.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od 2017 r. niektóre podmioty (w tym również zakłady ubezpieczeń) są zobowiązane do sporządzania sprawozdania z działalności jednostki w poszerzonym wymiarze. Ta dodatkowa zawartość dotyczy informacji o charakterze społecznym i środowiskowym. Między innymi są to dane na temat stosowanego modelu biznesowego jednostki. W artykule poruszono kwestię definiowania modelu biznesowego oraz jego elementów składowych. Przeanalizowano również przykładowe (PZU S.A.) sprawozdanie z działalności jednostki w celu identyfikacji już zawartych w nim elementów wypełniających obowiązek sprawozdawczy w tym zakresie.
EN
From 2017 some entities (including insurance companies) are required to report on the activities of the entity in the augmented dimension. This additional content applies to information of a social and environmental. One of them is the data about the applying business model. The article addresses the issue of defining the business model and it`s elements. As an example, was analyzed report on the activities of the unit (made of PZU S.A.) to identify already contained in the infill elements reporting obligation in this regard.
Year
Volume
333
Pages
105-115
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów i Prawa. Katedra Rachunkowości Finansowej
References
 • Amit R., Zott Ch. (2010), Business Model Design: An Activity System Perspective, „Long Range Planning”, 43.
 • Doligalski T. (2014), Model biznesu z perspektywy ogólnej teorii systemów [w:] T. Doligalski (red.), Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kardas M. (2016), Pojęcia i typy modeli biznesu [w:] K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Laudon K.C., Traver C.G. (2012), E-commerce 2012. Busines. Technology. Society, Pearson Education Limited, United States of America.
 • Norris M., West S. (2001), E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Osterwalder A., Pigneur Y. (2012), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice.
 • Porter M. (1996), What is Strategy? „Harvard Business Review”, November-December.
 • Sprawozdanie z działalności zarządu PZU S.A. za 2015 r. – www.pzu.pl.
 • Timmers P. (1998), Business Models for Electronic Markets, „Electronic Markets”, No. 8.
 • Ustawa (1994) z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity – Dz. U. z 2016, poz. 1047.
 • Ustawa (2016) z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz. U. z 2017, poz. 61.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-deb690e4-e97f-40e3-8f81-75aa67ffda94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.