Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1997 | 53 | 29-43

Article title

O niektórych problemach badania zmian w gospodarce za pomocą syntetycznego wskaźnika koniunktury

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Volume

53

Pages

29-43

Physical description

Contributors

References

  • [1] Rocki M., Tabeau A., Kwantyfikacja jakościowych danych ankietowych dla produkcji przemysłu w Polsce, w Sosnowska H.(red.), Roczniki KAE nr 2, SGH, Warszawa 1995..
  • [2] Sosnowska H.(red.), Roczniki KAE nr 2, SGH, Warszawa 1995.
  • [3] Stanek K., Problemy konstrukcji syntetycznego wskaźnikoniunktury
  • dla gospodarki polskiej, w Stanek K.(red.), Wyniki badań koniunktury gospodarczej w świetle doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego, PiM IRG nr 46, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995..
  • [4] Stanek K.(red.), Wyniki badań koniunktury gospodarczej w świetle doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego, PiM IRG nr 46, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995.
  • [5] Stanek K.(red.), Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej nr 9, Wyd. Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Warszawa, wrzesień 1996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-df1b9a49-1d36-41ae-a7de-b13b8c29fb7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.