PL EN


2017 | 341 | 365-376
Article title

Dylematy podatkowego wyniku finansowego w spółce kapitałowej

Authors
Content
Title variants
EN
The dilemmas of fiscal financial results in share holder company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozważania zawarte w artykule autorka podzieliła na trzy części. Pierwsza z nich jest prezentacją znaczenia strategii podatkowej. W drugiej części omówiono istotę kosztów uzyskania przychodów oraz kosztów nieuznanych podatkowo ze wskazaniem na ich wpływ na wynik finansowy w firmie. Ostatnia, trzecia część, dotyczy przychodów podatkowych. Źródłem opracowania były informacje pozyskane z polskiej literatury przedmiotu, akty prawne oraz własne doświadczenie autorki. Dokonując analizy, postawiono wnioski dotyczące dylematów związanych z kosztami i przychodami uznanymi podatkowo.
EN
The purpose of this article is focused on the dilemmas of fiscal financial result. There was used the information given by Polish legal acts, literature as well as it was taken from internet. The author was concentrated on such aspects as tax strategy, tax deductible expenses and fiscal income. The purpose of tax strategy seems to be one – to make higher the financial result.
Year
Volume
341
Pages
365-376
Physical description
Contributors
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wlkp.. Zakład Ekonomii, Finansów i Rachunkowości
References
 • Beger T., Liss P. (2012), Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Brzeziński B. (red.) (2013), Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Gierusz J. (2005), Koszty i przychody według nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Jamroży M., Kudert S. (2013), Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kondratowicz I. (2006), Rachunek zysków i strat. Teoria i praktyka,WSPiZ, Warszawa.
 • Litwińczuk H. (2000), Prawo podatkowe przedsiębiorstw, KiK, Warszawa.
 • Małecki P., Mazurkiewicz M. (2011), CIT. Podatki i rachunkowość, LEX Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Mikrut A., Poznańska A. (2009), Strategia podatkowa przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 2(13).
 • Nadolska A. (2012), Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Konieczność czy alternatywa dla skutecznego rozwoju polskich przedsiębiorców, http://knpf.ug.edu.pl/wpcontent/publikacje/Aleksandra3.pdf.
 • Nowak E. (red.) (2008), Strategiczna rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Olchowicz I. (2009), Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.
 • Poszwa M. (2013), Zakres przychodów w rachunku wyniku finansowego i podatkowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 757, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 58.
 • Poszwa M. (2014), Wynik podatkowy przedsiębiorstwa – identyfikacja i analiza ryzyka rachunku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 803, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 66.
 • Wyrzykowski W. (2015), Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców – granice prawa a granice bezpieczeństwa, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, vol. 13, nr 3/2.
 • [www 1] Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920210086.
 • [www 2] Ustawa o rachunkowości, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001333+2015%2409%2423&min=1.
 • [www 3] http://webapp01.ey.com.pl/EYP/WEB/eycom_download.nsf/resources/RFB_Prezentacja_ZarzRyzPodat.pdf/$FILE/RFB_Prezentacja_ZarzRyzPodat.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-df274853-d735-426a-8cc3-451b050b9f96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.