PL EN


2017 | 310 | 7-17
Article title

Metaregulacje – „trzecia droga” kształtowania ładu rynku pracy?

Authors
Content
Title variants
EN
Meta-regulations – an alternative way to create governance in the labor market?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zbadanie istoty metaregulacji w kontekście uwarunkowań ich funkcjonowania na rynku pracy. Dokonano tego na tle holistycznego podejścia proponowanego przez metaekonomię wraz z omówieniem istoty i specyfiki metaregulacji na podstawie światowej literatury. Dostarczono argumentów na potwierdzenie tezy, iż metaregulacje przy spełnieniu określonych warunków mogą pełnić rolę alternatywnego sposobu regulacji rynku pracy, co stawia jednak w nowym świetle rolę państwa.
EN
The paper aims to investigate the concept of meta-regulations with regard to the preconditions of their existence in the labor market. The analysis was conducted on the principles of holistic approach, suggested by meta-economics, and with reference to the nature and specificity of the meta-regulations presented in world literature. The arguments were provided, which confirm the hypothesis stating that meta-regulations, under certain conditions, may constitute an alternative mean to regulate the labor market, which sheds a new light on the role of government in this extent.
Year
Volume
310
Pages
7-17
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomii
References
 • Baldwin R., Cave M., Lodge M. (2012), Understanding Regulation. Theory, Strategy and Practice, Oxford University Press, Oxford.
 • Chiu I.H.-Y. (2015), Regulating (From) The Inside: The Legal Framework for Internal Control in Banks and Financial Institutions, Hart Publishing, Oxford, Portland, Oregon.
 • Coglianese C., Mendelson E. (2010), Meta-regulation and Self-regulation [w:] R. Baldwin, M. Cave, M. Lodge (eds.), The Oxford Handbook of Regulation, Oxford University Press, Oxford, s. 146-168.
 • Coglianese C., Nash J. (2001), Regulating from the Inside: Can Environmental Management Systems Achieve Policy Goals? Resources for the Future, Washington, D.C.
 • Elgoibar P., Munduate L., Euwema M. (2016), Building Trust and Constructive Conflict Management in Organizations [w:] P. Elgoibar, M. Euwema, L. Munduate (eds.), Building Trust and Constructive Conflict Management in Organizations, Springer International Publishing, Switzerland, s. 1-13.
 • Frazer A. (2006), Industrial Tribunals and the Regulation of Bargaining [w:] C. Arup, P. Gahan, J. Howe, R. Johnstone, R. Mitchell, A. O’Donnell (eds.), Labor Law and Labor Market Regulation, The Federation Press, Sydney, s. 223-241.
 • Frieske K. (2003), Zasada wzajemności: istotne przesłanki deregulacji rynku pracy [w:] K. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa, s. 226-241.
 • Gahan P., Brosnan P. (2006), The Repertoires of Labor Market Regulation [w:] C. Arup, P. Gahan, J. Howe, R. Johnstone, R. Mitchell, A. O’Donnell (eds.), Labor Law and Labor Market Regulation, The Federation Press, Sydney, s. 127-146.
 • Gregg P., Manning A. (1997), Labor Market Regulation and Unemployment [w:] D. Snower, G. de La Dehesa (eds.), Unemployment Policy: Government Options for the Labour Market, Cambridge University Press, Cambridge, s. 395-419.
 • Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 • Hyman R. (2015), Three Scenarios for Industrial Relations in Europe, “International Labor Review”, No. 1, s. 5-14.
 • de Jong E. (2009), Culture and Economics, Routlege Taylor & Francis Group, London–New York.
 • Kuciński K. (2010), Przedmiot nauk ekonomicznych [w:] K. Kuciński (red.), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa, s. 53-83.
 • Latos-Miłkowska M. (2014), Tendencje rozwoju przepisów o czasie pracy wobec prognoz gospodarczych i społecznych [w:] H. Strzemińska, M. Bednarski (red.), Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy? IPiSS, Warszawa, s. 51-77.
 • Leibenstein H. (1988), Poza schematem homo oeconomicus. Nowe podstawy mikroekonomii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Matysiak A. (1999), Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Morgan B. (2003), The Economization of Politics: Meta-Regulation as a Form of Non-Judicial Legality, ”Social and Legal Studies”, No. 12, s. 487-521.
 • Papadopoulos T., Roumpakis A. (2013), The Meta-Regulation of European Industrial Relations: Power Shifts, Institutional Dynamics and the Emergence of Regulatory Competition, “Industrial Labour Review”, No. 2, s. 255-274.
 • Rahim M.M. (2013), Legal Regulation of Corporate Social Responsibility. A Metaregulation Approach of Law for Raising CSR in a Weak Economy, Springer–Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • Stacewicz J. (2003), W kierunku metaekonomii, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • [www 1] https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN (dostęp: 21.09.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e04f62a8-fc8b-47f2-b32f-19cc9c59efd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.