PL EN


2006 | 15 | 251-255
Article title

(rec.) ks. Stanisław D z i e k o ń s k i, Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, ss. 619.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e073fe1f-bcd6-4184-a281-92d647effc11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.