Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 302 | 7-17

Article title

Preferencje konsumentów dotyczące wyboru miejsc zakupu towarów i usług konsumpcyjnych

Content

Title variants

EN
Consumers' preferences about purchasing places of consumer goods and services

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto kwestię wyborów miejsc zakupu głównych grup towarów i usług konsumpcyjnych przez polskich konsumentów. Podstawy źródłowe opracowania stanowi literatura przedmiotu, raporty i dane instytucji badawczych oraz wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych w ramach projektu badawczego, Handel detaliczny i usługi w Polsce – perspektywa konsumenta zrealizowanego w 2016 r. Zamieszczone w artykule wyniki badań wskazują na zachodzące zmiany w preferencjach polskich konsumentów co do wyboru miejsca zakupu. Polscy konsumenci po żywność i środki czystości udają się przede wszystkim do sklepów dyskontowych. Dobra wybieralne, takie jak sprzęt domowy czy odzież i obuwie, kupują głównie w sklepach specjalistycznych, choć coraz większą rolę w przypadku tych grup towarowych zaczyna odgrywać internet. Ważnym formatem handlu są centra handlowe. Konsumentów przyciąga w te miejsca ich wielkość, dostępność i szerokość, a także głębokość oferowanego asortymentu oraz atmosfera sklepu.
EN
The article focuses on the selection of purchasing places of main groups of consumer goods and services by the polish consumers. The source foundations for this article are constituted by the source literature, reports and data of research institutions and the results of field research run within the research project titled Retail trade and services in Poland-consumer’s perspective conducted in 2016. The presented research results point to changes in preferences of polish consumers about choosing purchasing place. Polish consumers buy food and cleaning products mostly in discount shops. Shopping goods, such as household appliances, clothing and footwear are bought mainly in specialist shops, although Internet is playing more and more important role. The important form of trade are shopping centres. Consumers are attracted to this places by their availability, wide and deep assortment and the atmosphere of the shop.

Year

Volume

302

Pages

7-17

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji

References

 • Borusiak B. (2008), Modele wzrostu przedsiębiorstw handlu detalicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Brown S. (1992), Retail Location: A Micro-scale Perspective, Avebury, Aldershot.
 • Czubała A. (2001), Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa.
 • Foxall G.R., Goldsmith R.E. (1998), Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, PWN, Warszawa.
 • Gębarowski M. (2011), Kreowanie doświadczeń zmysłowych u klientów punktu sprzedaży detalicznej - znaczenie oraz integracja podejmowanych działań [w:] B. Borusiak (red.), Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym, Zeszyty Naukowe Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 177, s. 56-64.
 • Jaciow M., Kolny B., Maciejewski G., Mikołajczyk B., Wolny R. (2015), Services in Europe - Diagnosis and Development Perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kędzior Z. (red.) (2005), Badania rynku - metody, zastosowania, PWE, Warszawa.
 • Kucia M. (2016), Exploration of Consumer Attitudes towards e-commerce: A Model Approach [w:] G. Mazurek, J. Tkaczyk (red.), The Impact of the Digital World on Management and Marketing, Poltext, Warszawa, s. 319-330.
 • Kłosiewicz-Górecka U. (2016), Zmiany w sferze handlu w Polsce w latach 2010-2015, IBRKiK, Warszawa.
 • Knecht-Tarczewska M. (2011), Centrum handlowe jako nowoczesny produkt handlowo- usługowy [w:] M. Sławińska (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 175, s. 293-303.
 • Kucharska B., Kucia M., Maciejewski G., Malinowska M., Stolecka-Makowska A. (2015), The Retail Trade in Europe - Diagnosis and Future Perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kucharska B., Malinowska M. (2016), Handel detaliczny w Europie. Obszary i wyzwania badawcze, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 270, s. 143-151.
 • Łukasik P. (2010), Znaczenie lokalizacji miejsca sprzedaży w handlu i usługach [w:] G. Sobczyk (red.), Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, PWE, Warszawa, s. 60-63.
 • Maciejewski G. (2016), Purchasing Places of Consumer Goods in Selected European Countries, "Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia", nr 15(2).
 • Maison D. (2015), Nowe podejście do badań jakościowych jako konsekwencja zmian w rozumieniu zachowań konsumenta [w:] A. Dąbrowska, A. Wódkowski (red.), Badania marketingowe. Praktyka nauce - Nauka praktyce, IBRKiK, Warszawa, s. 9-30.
 • Mobile Institute (2015), Raport mShopper. Polacy na zakupach mobilnych, Warszawa.
 • Wolny R. (2013), Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • [www 1] http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,14886806: M. Gołębiowska-Szuchta, Zakupy w Biedronce to już nie obciach. Gdzie kupujemy? (dostęp: 6.04.2016).
 • [www 2] http://next.gazeta.pl/next/7,151243,19771981: J. Sosnowska, Polacy na zakupach - kobiety kupują w Selgrosie, mężczyźni w Kauflandzie (dostęp: 6.04.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-e1ca0017-9c55-4c9b-bedb-13a9e334d3cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.