PL EN


2018 | 362 | 59-72
Article title

Sekurytyzacja jako innowacyjny instrument finansjalizacji współczesnej gospodarki światowej

Authors
Content
Title variants
EN
Securitization as an instrument of present world economy financialization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sekurytyzacja jest to proces polegający na wydzieleniu jednorodnych aktywów o niskiej płynności z bilansu firmy, najczęściej banku, i przekształcenie ich w płynne papiery wartościowe za pośrednictwem specjalnie do tego celu powołanego podmiotu. Umożliwiła ona przyspieszenie i znaczne zwiększenie rozmiarów inwestycji finansowych na rynku kapitałowym oraz dywersyfikację źródeł finansowania, przyczyniając się do wzrostu finansjalizacji gospodarki światowej. Jej niekontrolowany rozwój był jednak jedną z głównych przyczyn wybuchu globalnego kryzysu finansowego lat 2008-2009. Nastąpiło jej załamanie się, które jednak zostało przezwyciężone wskutek antykryzysowych i wspierających sekurytyzację działań. W żadnym z krajów nie osiągnęła ona jednak do tej pory wysokich, przedkryzysowych rozmiarów.
EN
Securitization is a process which relies on excluding of homogeneous assets with low liquidity from the balance of a company, most often a bank and conversion them into liquid securities through mediation of a special subject (special purpose vehicle). It made possible an acceleration and significant increase of financial investment and as a consequence real investment and liquidation of many formal barriers to win over the financial means on the capital market and diversification of financial sources. In this way it contributed to increase world economy financialization. But its uncontrolled development was one of the most important causes of the global financial crisis outbreak. It took place the dramatic slowdown the amount of securitization which however was overcame due to take up by the governments of the individual countries and international organisastions the anti-crisis and supportiving actions. But securitization after crisis in none of the countries in the world has achieved the high before crisis level.
Year
Volume
362
Pages
59-72
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Finansów i Bankowości. Instytut Społeczno-Ekonomiczny
References
 • Buchanan B.G. (2016), Securitization: A Financing Vehicle for All Seasons?, Bank of Finland Research. Discussion Paper 31.
 • Dąbkowski A. (2004), Sekurytyzacja – współczesne narzędzie inżynierii finansowej, „KNUV”, nr 4(42).
 • Henke S., Burghof H.P., Rudolph B. (1998), Credit Securitization and Credit Derivatives: Financial Instruments of the Credit Management of Midle Market Commercial Loan Portfolios, CFS Working Paper, No. 98/07.
 • Kraemer-Eis H., Passaris G., Tappi A., Inglisa G. (2015), SME Securitization – at a Crossroads?, Working Paper nr 31, European Investment Fund Luxemburg.
 • Minsky H.P., Wray R. (2008), Securitization, The Levy Economics Institute of Bard College, „Policy Note”, No. 2.
 • Mituś A. (2014), Sekurytyzacja i jej uregulowanie w przepisach prawa krajowego – zarys problematyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 362.
 • New Approaches to SME and enterpreneurship financing: broadening the range of instruments. (2015), OECD, Paris.
 • Rymarczyk J. (2017), Finanse biznesu międzynarodowego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań.
 • SME debt Financing beyond bank lending: The role of securitisation bonds and private placements, February 2015, OECD Report, Paris.
 • Understanding securitization, European Parliamentary Research Service, October 2015, Brussels.
 • [www 1] http://ec.europa.eu/enterprise... (dostęp: 22.12.2017).
 • [www 2] https://translate,googleusercontent.com/translate... (dostęp: 13.02.2018).
 • [www 3] https://www.fimarkets.com.pagesen.securitization.php/ (dostęp: 13.02.2018).
 • [www 4] http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/ (dostęp: 13.02.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e21139bb-89a6-45ec-b736-febdc4d10528
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.