PL EN


2016 | 305 | 126-139
Article title

Analiza optymalnego sposobu użytkowania w inwestycjach w poprzemysłowe nieruchomości zabytkowe

Authors
Content
Title variants
EN
Highest and best use in industrial heritage investment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza optymalnego sposobu użytkowania jest coraz częściej wykorzystywana w ekonomice nieruchomości. Jest stosowana w procesie szacowania wartości nieruchomości oraz jako element rachunku opłacalności inwestycji. Zmierza do określenia jak najlepszego wykorzystania nieruchomości, wskazuje taką funkcję nieruchomości, która w danych warunkach może być uznana właśnie jako optymalna. Jest zatem zasadnym, by wykorzystać analizę optymalnego sposobu użytkowania w obszarze inwestycji w poprzemysłowe nieruchomości zabytkowe, w zakresie poszukiwania najlepszego kierunku zagospodarowania konkretnego zabytku techniki. W artykule zaprezentowano autorski algorytm umożliwiający określanie optymalnego sposobu zagospodarowania poprzemysłowej nieruchomości zabytkowej. Jego budowa została oparta na podstawie badań literaturowych i empirycznych.
EN
The paper presents the research results on the adaptation of Highest and Best Use (HBU) analysis to the specificity of investing in industrial heritage. HBU is the concept in real estate appraisal that shows how the highest value for a property is arrived at. Highest and Best Use is always that use that would produce the highest value for a property, regardless of its actual current use. This immanent feature of this tool could be used in the redevelopment process, to discover a new use for neglected heritage sites. The results of the research led also to creating a roadmap, which is designed to help understand options for redevelopment of heritage sites.
Year
Volume
305
Pages
126-139
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Inwestycji i Nieruchomości
References
 • Bolek T. (2013), Przyczynek do analizy stanu poprzemysłowych nieruchomości zabytkowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe, nr 155.
 • Bolek T. (2014), Ocena oddziaływania na dziedzictwo przemysłowe w procesie inwestycyjnym - zarys procedury, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 177.
 • Bolek T. (2016), Uwarunkowania inwestycji w poprzemysłowe nieruchomości zabytkowe, "Świat Nieruchomości", nr 97.
 • Filipowicz P. (2010), Rola zaleceń konserwatorskich w procesie inwestycyjnym realizowanym w obiekcie zabytkowym w świetle oczekiwań projektanta i inwestora, "Kurier Konserwatorski", nr 6.
 • Gawron H. (2006), Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, AE, Poznań.
 • Ghyoot V. (2003), How to Evaluate a Property Development Feasibility Study, School of Business Management: UNISA.
 • Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa.
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (2009), Krajowy standard wyceny podstawowy nr 1. KSWP 1. Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa, Komisja Standardów.
 • Program Rządowy dla terenów poprzemysłowych przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r.
 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.
 • Źróbek S. (2011), Sposób optymalnego użytkowania nieruchomości - ujęcie definicyjne i metodyczne, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", t. 19, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e23b0f61-7f85-4e9b-b80a-a501384e9389
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.