PL EN


2012 | 8 | 1 | 60-75
Article title

Audyt społeczny jako propozycja wzbogacenia repertuaru metod badań społecznych

Authors
Content
Title variants
EN
Social audit as a proposal to enrich instruments of social research methods
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Paper presents the social audit method – a research tool designed to measure discrimination in the employment area. Social audit is used to examine the discrimination problem in the recruitment process and to study working conditions, especially these of female staff, in companies applying or having obtained the CSR (Corporate Social Responsibility) certificates. The audit methodology combines the experimental approach with the fieldwork orientation: hidden and open observation, various types of interviews, documentation analysis linking to financial audits and occupational health and safety control. This approach seems to be similar to the grounded theory methodology or to the evaluation research methods. The paper examines the audits conducted in Poland – both these commissioned by a non-governmental organizations in order to evaluate the working conditions, and these conducted by the author of this paper to countercheck its methodology and adapt it to the local environment, pointing out its advantages and disadvantages.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
60-75
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Socjologii Polityki i Moralności Instytut Socjologii UŁ ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź, Poland, idespera@uni.lodz.pl
References
 • Angrosino Michael V. (2009) Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki społecznej. Przełożył Filip Rogalski [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bezrobocie wśród absolwentów (2008) „Monitor Rynku Pracy”, 9 lipca 2008 [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.rynekpracy.pl/ monitor_rynku_pracy_1.php/wpis.10›.
 • Callamard Agnès (2001) Metodologia badań nacechowanych wrażliwością na społeczno-kulturową tożsamość płci. Przełożyła Sylwia Pikiel. Gdańsk: Amnesty International w Polsce.
 • Centrum Praw Kobiet (2000) Wpływ procesu prywatyzacji na położenie kobiet – kobiety w polskiej w gospodarce okresu transformacji. Raport z badań [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.cpk.org. pl/images/stories/documents/attach_113.pdf›.
 • Desperak Izabela, Śmiałek Judyta (2010) Młodzi w Łodzi – prekariat z wyższym wykształceniem. Raport z badań 2010 [raport z badań Think Tanku Feministycznego w ramach projektu „Odzyskać obywatelstwo. Gender i ekonomia opieki”] [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.ekologiasztuka. pl/pdf/f0099prekariat-lodz.pdf›.
 • Ehrenreich Barbara (2006) Pracować za grosze i (nie) przeżyć. Przełożyła Barbara Gadomska. Warszawa: Wydawnictwo WAB.
 • Fix Michael, Struyk Raymond J., eds., (1993) Clear and Convincing Evidence: Measurement of Discrimination in America. Washington: Urban Institute Press.
 • Griffin John Howard (1962) Czarny jak ja. Przełożył Józef Giebułtowicz. Warszawa: Iskry.
 • Karpieszuk Wojciech (2010) Miasto porozmawia z klubami o zakazie selekcji. „Gazeta Wyborcza”, 15 marca 2010 [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie: ‹http:// warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,9252991,Mia-sto_porozmawia_z_klubami_o_zakazie_selekcji. html›.
 • Konecki Krzysztof T. (1992) W japońskiej fabryce. Społeczne i kulturowe aspekty pracy i organizacji przedsiębiorstwa. Łódź: Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Konecki Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Koss-Goryszewska Maryla (2010) Testy dyskryminacyjne. Charakterystyka techniki i zastosowanie w wybranych krajach. Warszawa: ISP.
 • Martela Borys (2006) Nie ma pracy, bo ma zły adres. „Metro”, 25 sierpnia 2006 [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie: ‹http://serwisy.gazeta.pl/wybor-cza/1,68586,3571615.html›.
 • Pager Devah (2003) The Mark of a Criminal Record. „American Journal of Sociology”, vol. 108, no. 5, s. 937–975.
 • Podolska Joanna, Kołakowska Anna (2006) Zamknięta za zdjęcia. „Gazeta Wyborcza”, 19 lipca [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie: ‹http://forum. gazeta.pl/forum/w,443,45260839,45517886,tekst_Artykulu.html›.
 • Spreckley Freer (2008) Social Audit – A Management Tool for Cooperative Working. Beechwood College [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie: ‹http:// www.uk.locallivelihoods.com/Moduls/WebSite/ Page/Default.aspx?Pag_Id=109›.
 • Szabuńko Joanna, Seibert Anita, Kamińska Anna (2005) Warunki pracy kobiet w polskim przemyśle odzieżowym. Warszawa: Koalicja KARAT [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie: ‹http://cleanclothes.pl/ wp-content/uploads/2009/11/CCC_2005_PL1.pdf›.
 • Turner Jim, Doane Deborah, eds., (2007) CSR Frame of Reference [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie: ‹http://mvoplatform.nl/wat-is-mvo/mvo-referen¬tiekader-engels›.
 • Wick Ingeborg (2003) Workers’ tool or PR ploy? A guide to codes of international labour practice. Bonn–Siegbiurg: Friedrich-Ebert-Stüftung, Südwind Institut für Ökonomie und Ökumene.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e2caa725-61f2-4ff0-92cf-d5bea8f6c30e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.