PL EN


2017 | 341 | 377-388
Article title

Przepływ wiedzy w projektach informatycznych

Content
Title variants
EN
Knowledge flows in IT projects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Realizacja projektów jest naturalnym mechanizmem wdrażania zmian oraz innowacji w organizacjach. Wiele miejsca w literaturze poświęcono zagadnieniom dotyczącym zbierania wiedzy i dzielenia się nią. Organizacje mają świadomość, że proces zarządzania wiedzą jest krytycznym czynnikiem dla sukcesu projektów i utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Celem tego artykułu jest analiza horyzontalnego i wertykalnego przepływu wiedzy w organizacjach działających na terenie Polski, realizujących projekty informatyczne dla klientów o zasięgu globalnym. Autorzy zdecydowali się przeanalizować, jak i dlaczego wiedza o projektach i z projektów informatycznych jest zbierana oraz dystrybuowana na różnych poziomach organizacji.
EN
Project implementation is a natural mechanism for implementing change and innovation in organizations. A lot of space in literature have been devoted to issues related to knowledge collection and sharing. Organizations are aware that knowledge management is a critical factor for the success of projects and for maintaining a company’s competitive edge. The aim of this paper is to analyze horizontal and vertical knowledge flows in organizations operating in Poland that implement IT projects for global clients. The authors have decided to analyze how and why knowledge of projects and with IT projects is collected and distributed at various levels of the organization.
Year
Volume
341
Pages
377-388
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Alavi M., Leidner D.E. (2001), Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues, „MIS Quarterly”, No. 25(1).
 • Bjornson F.O., Dingsoyr T. (2008), Knowledge Management in Software Engineering: A Systematic Review of Studied Concepts, Findings and Research Methods Used, „Information and Software Technology”, No. 50.
 • Cramton C.D. (2001), The Mutual Knowledge Problem and Its Consequences for Dispersed Collaboration, „Organization Science”, No. 12(3).
 • Cummings J.N. (2004), Work Groups, Structural Diversity, and Knowledge Sharing in a Global Organization, „Management Science”, No. 50(3).
 • Dingsoyr T., Conradi R. (2002), A Survey of Case Studies of the Use of Knowledge Management in Software Engineering, „International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering”, Vol. 12, No. 4.
 • Drucker P.F. (1992), The New Society of Organizations, „Harvard Business Review”, No. 70(5).
 • Dyer J.H., Nobeoka K. (2000), Creating and Managing a High-Performance Knowledge-Sharing Network: The Toyota Case, „Strategic Management Journal”, No. 21(3).
 • Easterby-Smith M., Lyles M. (2011), The Evolving Field of Organizational Learning and Knowledge Management [w:] M. Easterby-Smith, M. Lyles (eds.), Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Gold A.H., Malhorta A., Segars A.H. (2001), Knowledge Management: An Organizational Capabilities Perspective, „Journal of Management Information Systems”, No. 18(1).
 • Grant R.M. (1996), Toward a Knowledge-based Theory of the Firm, „Strategic Management Journal”, No. 17.
 • Karlsen J.T., Gottschalk P. (2003), An Empirical Evaluation of Knowledge Transfer Mechanisms for it Projects, „Journal of Computer Information Systems”, No. 44(1).
 • Karlsen J.T., Gottschalk P. (2004), Factors Affecting Knowledge Transfer in IT Projects, „Engineering Management Journal”, No. 16(1).
 • Kozarkiewicz-Chlebowska A. (2001), Koncepcja zarządzania wiedzą, jej geneza, zastosowanie i perspektywy, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
 • March J.G. (1991), Exploration and Exploitation in Organizational Learning, „Organization Science”, No. 2(1).
 • Markus M.L. (2001), Toward a Theory of Knowledge Reuse: Types of Knowledge Reuse Situations and Factors in Reuse Success, „Journal of Management Information Systems”, No. 18(1).
 • Nonaka I. (1994), A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, „Organization Science”, No. 5(1).
 • Project Management Institute (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 5th edition.
 • Reich B.H., Gemino A., Sauer C. (2012), Knowledge Management and Project-based Knowledge in IT Projects: A Model and Preliminary Empirical Results, „International Journal of Project Management”, No. 30.
 • Reich B.H., Gemino A., Sauer C. (2014), How Knowledge Management Impacts Performance in Projects: An Empirical Study, „International Journal of Project Management”, No. 32.
 • Singh J. (2005), Collaborative Networks as Determinants of Knowledge Diffusion Patterns, „Management Science”, No. 51(5).
 • [www 1] http://www.moyak.com/papers/knowledge-management.html (dostęp: 17.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e3631879-793d-459d-b93e-d42d47a12eac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.