PL EN


2017 | 334 | 88-97
Article title

Aktywność obywatelska a udział konsumentów w bojkotach produktów na rynku europejskim

Authors
Content
Title variants
EN
Civic activities and consumer participation in product boycotts in the European market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rynek europejski cechuje się znacznym zróżnicowaniem pod względem bojkotów produktów. Niniejszy artykuł poszukuje przyczyn tych różnic w poziomie aktywności obywatelskiej w poszczególnych państwach. Analiza empiryczna została przeprowadzona na podstawie danych z Europejskiego Sondażu Społecznego. Aktywność obywatelską zoperacjonalizowano na poziomie kraju w wymiarach politycznym i społecznym. Wyniki pokazują, że wyrażanie sprzeciwu wobec przedsiębiorstw przez bojkotowanie produktów jest istotnie związane z poziomem aktywności społecznej mieszkańców danego kraju, natomiast aktywność polityczna okazała się zmienną nieistotną. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski, wskazano ograniczenia i kierunki dalszych badań.
EN
The European market is characterized by considerable diversity in terms of boycotts of products. This paper seeks the causes of this variation in the level of civic activities in a country. An empirical analysis is carried out on data from the European Social Survey. The paper operationalizes civic activities using indicators that reflect the political and social involvement of citizens at the country level. The research findings show that consumer boycotts are significantly associated with the level of social activities in a country. However, political activities turn out to be neutral to consumer participation in such protests.
Year
Volume
334
Pages
88-97
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii i Zarządzania. Katedra Bankowości i Finansów
References
 • Domański H. (2014), Udział w protestach [w:] P. Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Polska – Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Ettenson R., Smith N.C., Klein J., John A. (2006), Rethinking Consumer Boycotts, „MIT Sloan Management Review”, No. 47.
 • Friedman M. (1999), Consumer Boycotts: Effecting Change Through the Marketplace and the Media, Psychology Press.
 • Heilmann K. (2016), Does Political Conflict Hurt Trade? Evidence from Consumer Boycotts, „Journal of International Economics”, No. 99.
 • Holzer B. (2007), Framing the Corporation: Royal Dutch/Shell and Human Rights Woes in Nigeria, „Journal of Consumer Policy”, No. 30.
 • Kinowska Z. (2012), Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, „Infos. Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze”, nr 22.
 • Małysa-Kaleta A. (2010), Czynniki kulturowe i społeczne determinujące zachowania konsumentów [w:] Kieżel E. (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Smyczek S. (2012), Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Placet, Warszawa.
 • Stolle D., Hooghe M., Micheletti M. (2005), Politics in the Supermarket: Political Consumerism as a Form of Political Participation, „International Political Science Review”, No. 26.
 • Szczegóła L. (2003), Blokady społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, „Rocznik Lubuski”, nr 11.
 • Sztabiński P. (2014), Dlaczego Europejski Sondaż Społeczny [w:] P. Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002- 2012, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Zasuwa G. (2016a), Bojkotowanie produktów a dochody konsumentów na rynku europejskim, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 43.
 • Zasuwa G. (2016b), Wpływ aktywności obywatelskiej konsumentów na ich udział w bojkotach produktów, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 14.
 • Zasuwa G. (2017), Nieodpowiedzialność przedsiębiorstw a zagrożenie bojkotem produktu, „Przegląd Organizacji”, nr 1.
 • [www 1] http://www.europeansocialsurvey.org/docs/round6/fieldwork/poland/ESS6_fieldwork _and_interviewer_instructions_PL.pdf (dostęp: 20.12.2016).
 • [www 2] http://www.europeansocialsurvey.org/download.html?file=ESS7e02_1&y=2014 (dostęp: 20.12.2016).
 • [www 3] http://www.europeansocialsurvey.org/download.html?file=ESS6e02_3&y=2012 (dostęp: 20.12.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e3a6531f-687a-436e-87cb-9dd7df2bbeea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.