PL EN


2012 | 39 | 2(455) | 1-10
Article title

Regionalny indeks jakości zasobu bezrobotnych w Polsce w latach 1990-2010

Selected contents from this journal
Title variants
EN
A Regional Index of Quality Resource for Unemployed People in Poland in the Years 1990–2010
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Since the early 1990s. changes in the level and intensity of unemployment are at the heart of many scientific disciplines. The objective of article is to show the transition in population engaged unemployed by selected socio-demographic characteristics and the design of the measure, which takes account of all these variables together. Considerations in terms of spatial resolution, allowing you to extract the provinces similar for these variables, and noting some specific regional labour market and their sustainability over time.
PL
Od początku lat 90. zmiany w poziomie i natężeniu bezrobocia znajdują się w centrum zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Celem artykułu jest ukazanie dokonujących się przekształceń w populacji bezrobotnych według wybranych charakterystyk społeczno-demograficznych oraz konstrukcja miary uwzględniającej wszystkie te zmienne łącznie. Rozważania prowadzone są w ujęciu przestrzennym, co pozwala na wyodrębnienie województw podobnych dla tych zmiennych oraz ukazanie pewnych specyfik regionalnego rynku pracy i ich stabilności w czasie.
Year
Volume
39
Issue
Pages
1-10
Physical description
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e42eb81d-41f2-4771-992d-9217c8a0ad72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.