PL EN


2013 | 6 | 51-62
Article title

Udział muzułmanów w życiu politycznym Wielkiej Brytanii i Niemiec

Content
Title variants
EN
The Muslims’ action in the political life of Great Britain and Germany – the trial comparison
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą przedstawienia najnowszych relacji Europy ze światem Islamu poprzez pryzmat czynnego zaangażowania w życie polityczne ludności muzułmańskiej w Wielkiej Brytanii i Republice Federalnej Niemiec. Autorka przytacza historię migracji muzułmanów do wymienionych krajów oraz kolejne etapy, które doprowadziły do zmiany ich statusu z imigranta do obywatela. W kolejnej części przedstawione zostają sylwetki wybranych polityków muzułmańskiego pochodzenia, którzy zasilają szeregi brytyjskich i niemieckich partii politycznych i których kariera polityczna rozwija się z powodzeniem do dnia dzisiejszego.
EN
This article is an attempt to present the latest European relations with the Islamic World, through the lens of active involvement in the political life of the Muslim population in the United Kingdom and Federal Republic of Germany. The author cities the history of Muslim migration to these countries and the steps that led them to change their status from immigrant to citizen. The next section of the article presents profiles of Muslim politicians who represents British and German political parties and whose political career is developing successfully to this day.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e45a5988-3485-43f2-96d7-3b47a03325dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.