PL EN


2015 | 235 | 54-69
Article title

Zastosowanie metod opartych na relacji przewyższania i analizie werbalnej do wspomagania decyzji związanych z ubieganiem się o akredytację AACSB

Authors
Content
Title variants
EN
Using methods based on outranking relation and verbal decision analysis for decision aiding in the process of applying for AACSB accreditation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
AACSB International to założona w 1916 r. w Stanach Zjednoczonych prestiżowa organizacja non-profit, zrzeszająca instytucje edukacyjne, firmy i inne podmioty z całego świata mające na celu rozwój szkolnictwa wyższego w zakresie nauk ekonomicznych. Jedną z głównych form działania AACSB International jest akredytowanie szkół wyższych realizujących programy nauczania w obszarze biznesu, zarządzania oraz rachunkowości na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Uzyskanie akredytacji AACSB wymaga przejścia przez wieloetapowy proces, w trakcie którego konieczne jest podejmowanie licznych decyzji. Jedna z nich dotyczy określenia grup szkół wyższych, z którymi ubiegająca się o akredytację instytucja będzie porównywana. Obejmują one: grupę szkół konkurencyjnych, grupę szkół porównywalnych oraz grupę szkół, do których dana instytucja aspiruje. Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania analizy werbalnej oraz metod wielokryterialnych opartych na relacji przewyższania w procesie selekcji instytucji edukacyjnych do grupy szkół, do których placówka starająca się o przyznanie akredytacji AACSB aspiruje.
EN
AACSB International is a global, non-profit membership organization of educational institutions, businesses, and other entities devoted to the advancement of management education. One of the major activities of this organization, established in 1916, is providing internationally recognized accreditation for undergraduate, master’s, and doctoral programs in business and accounting. Earning AACSB accreditation requires passing through a multi-step process in which it is necessary to take many different decisions. One of them concerns the identification of three Comparison Groups including: a group of competing schools (Competitive Group), a group of comparable schools (Comparable Peer Group) and a group of schools providing a developmental goal for the applicant (Aspirant Group). The aim of this paper is to apply multi-criteria decision aiding methods based on the outranking approach and verbal decision analysis in the process of selecting Aspirant Group – schools that represent management education programs or features that the school applying for AACSB accreditation hopes to emulate, and place the vision and strategy of the applicant in context.
Year
Volume
235
Pages
54-69
Physical description
Contributors
References
 • Bana e Costa C.A., Vansnick J.C. (1997), Applications of the MACBETH approach in the framework of an additive aggregation model, „Journal of Multi-Criteria Decision Analysis”, Vol. 6, Iss. 2.
 • Bana e Costa C.A., Vansnick J.C. (1999), The MACBETH approach: Basic ideas, software, and an application, Springer.
 • Bana e Costa C.A., De Corte J.M., Vansnick J.C. (2005), On the mathematical foundation of MACBETH [w:] J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott (eds.), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer, New York.
 • Diakoulaki D., Koumoutsos N. (1991), Cardinal ranking of alternative actions: extension of the PROMETHEE method, „European Journal of Operational Research”, Vol. 53.
 • Figueira J., Greco S., Ehrgott M. (eds.) (2005), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Part III Outranking methods, Springer, New York.
 • Górecka D. (2014), Metody PROMETHEE [w:] T. Trzaskalik (red.), Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa.
 • Górecka D. (2009), Wielokryterialne wspomaganie wyboru projektów europejskich, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Górecka D., Pietrzak M.B. (2012), Zastosowanie metody PROMETHEE II w procesie rankingowania projektów europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 [w:] T. Trzaskalik(red.) Modelowanie Preferencji a Ryzyko ̓12, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 97.
 • Górecka D., Muszyńska J. (2011), Analiza przestrzenna innowacyjności polskich regionów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 253.
 • Górecka D., Roszkowska E., Wachowicz T. (2014), MARS – a hybrid of ZAPROS and MACBETH for verbal evaluation of the negotiation template [w:] P. Zaraté, G. Camilleri, D. Kamissoko, F. Amblard (eds.), Proceedings of the Joint International Conference of the INFORMS GDN Section and the EURO working Group on DSS, Toulouse University, Toulouse.
 • Górecka D., Szałucka M. (2013), Country market selection in international expansion using multicriteria decision aiding methods, „Multiple Criteria Decision Making”, Vol. 8.
 • Larichev O.I., Moshkovich H.M. (1997), Verbal decision analysis for unstructured problems, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 • Larichev O.I., Moshkovich H.M. (1995), ZAPROS-LM – A method and system for ordering multiattribute alternatives, „European Journal of Operational Research”, Vol. 82, Iss. 3.
 • Martel J.M. (1998), Multicriterion Analysis Under Uncertainty: the Approach of Outranking Synthesis [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko ’98, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Roy B. (1990), Wielokryterialne wspomaganie decyzji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Trzaskalik T. (red.) (2014), Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa.
 • [www 1] Akademia Leona Koźmińskiego: http://www.kozminski.edu.pl/pl/o-uczelni/akredytacje-afiliacje-i-wyroznienia/trzy-korony-akredytacyjne-aacsb-equis-amba/(dostęp: 30.09.2014).
 • [www 2] Initial Accreditation Handbook, AACSB, Updated July 1, 2014, http://www.aacsb.edu/~/media/AACSB/Docs/Accreditation/Handbooks/initial-handbook-2013.ashx (dostęp: 30.09.2014).
 • [www 3] PreAccreditation Handbook, AACSB, Updated April 2013, http://www.aacsb.edu/~/media/AACSB/Docs/Accreditation/Handbooks/preaccreditation-handbook-2013.ashx (dostęp: 30.09.2014).
 • [www 4] The Association to Advance Collegiate School of Business: http://www.aacsb.edu/aacsb-accredited/ (dostęp: 30.09.2014).
 • [www 5] The Association to Advance Collegiate School of Business: http://www.aacsb.edu/accreditation/business/standards/participants/standard9.asp (dostęp: 30.09.2014).
 • [www 6] The Association to Advance Collegiate School of Business: http://www.aacsb.edu/accreditation/process.asp (dostęp: 30.09.2014).
 • [www 7] The Association to Advance Collegiate School of Business: http://www.aacsb.edu/en/accreditation/accredited-members/ (dostęp: 15.05.2015).
 • [www 8] The Association to Advance Collegiate School of Business: https://datadirect.aacsb.edu/public/misc/clients/aacsb/help_orientation_codes.cfm (dostęp: 30.09.2014).
 • [www 9] The Association to Advance Collegiate School of Business: http://www.aacsb.edu/~/media/AACSB/Publications/brochures/membership.ashx (dostęp: 30.09.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e467d25a-0a25-40d8-b39d-2472eb6ef0aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.