PL EN


2018 | 353 | 139-153
Article title

Dynamika rynku kart płatniczych. Analiza porównawcza Polski i Chin

Content
Title variants
EN
The dynamics of the payment card market. A comparative analysis of Poland and China
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rynek kart płatniczych rozwija się dynamicznie we wszystkich częściach świata. Rynek wymusza dostosowanie się do tego procesu również gospodarek, które wcześniej były centralnie sterowane. Przedmiotem niniejszej pracy jest próba porównania rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce i w Chinach. Wykorzystane zostały dane statystyczne zgromadzone przez banki centralne. Badanie przeprowadzone zostało na podstawie kwartalnych szeregów czasowych z lat 2008-2016. Przedmiotem rozważań są liczebność kart płatniczych oraz intensywność ich stosowania w związku z rozwojem niezbędnej do tego infrastruktury. Radykalna różnica wielkości Polski i Chin powoduje konieczność zastosowania rozwiązań wykorzystujących charakterystyki ilościowe rynków, wyrażone per capita oraz miary intensywności, które cechują się porównywalnością wyników.
EN
The widespread computerization of life results in replacement of the traditional paper money with “plastic” money, in the form of payment cards. The card market has been expanding dynamically in all parts of the world. The market also forces the economies that previously were centrally controlled to adapt to this process. The subject of this paper is an attempt to compare the development of the payment card markets in Poland and China. The statistical data collected by the central banks and describing these markets will be used. The study will be based on the quarterly time series from 2008 to 2016. The subject of the discussion will be the number of payment cards and the intensity of their use, in connection with the development of the necessary infrastructure. The radically different sizes of Poland and China make it necessary to apply solutions that use the quantitative market characteristics, per capita and the intensity measures, making it possible to receive comparable results.
Year
Volume
353
Pages
139-153
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonometrii i Statystyki
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania. Katedra Finansów Przedsiębiorstw
author
 • Sichuan Agricultural University. Sichuan Chengdu
References
 • Bolt W., Humphrey D., Uittenbogaard R.A. (2005), ‘The Effect of Transaction Pricing on the Adoption of Electronic Payments: A Cross-Country Comparison’, DNB Working Paper, No. 71.
 • Sokołowska E. (2015), Innovations in the Payment Card Market: The Case of Poland, “Electronic Commerce Research and Applications”, No. 14(5), s. 292-304.
 • Sokołowska E., Wiśniewski J.W. (2015), Forecasts of Payment Card Payments Against the Changes in the Infrastructure of the Payment System in Poland, 10th International Scientific Conference, Financial Management of Firms and Financial Institutions, 7-8 September, Czech Republic VŠB –Technical University of Ostrava Faculty of Economics, Department of Finance, part IV, Ostrava.
 • Sokołowska E., Wiśniewski J.W. (2016), Prognozy rynku kart płatniczych w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 289, s. 175-190.
 • Vincent O.R., Folorunso O., Akinde A.D. (2010), Improving E-Payment Security Using Elliptic Curve Cryptosystem, “Electronic Commerce Research”, No. 10(1), s. 27-41.
 • Wiśniewski J.W. (2016), Microeconometrics in Business Management, John Wiley&Sons, Chichester.
 • Wiśniewski J.W., Sokołowska E., Jinghua Wu (2017), The Dynamics of the Payment Card Market. A Comparative Analysis of Poland and China, “Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of Regional Development”, Conference Proceedings, Publishing House of the University of Economics in Katowice.
 • Zinman J. (2005), Debit or Credit? Working paper, Dartmouth University.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e4dfbe20-bc1d-407f-8863-aa4c8228ecda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.