PL EN


2016 | 270 | 265-274
Article title

Kultura jako determinanta zmian zachowań nabywczych konsumentów podlegających akulturacji

Content
Title variants
EN
Culture as a determinant of changes in purchasing behaviours of consumers subject to acculturation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uwarunkowania kulturowe wywierają duży wpływ na zachowania nabywcze konsumentów, zwłaszcza tych znajdujących się w warunkach akulturacji. Rozpoznaniu uwarunkowań zmian zachowań konsumentów dokonujących się w wyniku akulturacji posłużyły badania zrealizowane zgodnie z podejściem interpretacyjnym  metodologią studium przypadku. W artykule zaprezentowano rozpoznane uwarunkowania kulturowe determinujące zmiany dokonujące się w zachowaniach nabywczych polskich konsumentów mieszkających na stałe we Francji, Niemczech i w Wielkiej Brytanii.
EN
Culture-related determinants significantly influence consumers’ purchasing behaviours, especially of those consumers who find themselves in conditions of acculturation. Cognition and understanding of determinants of changes in consumer behaviours that are observed as a result of acculturation are facilitated by the research that was conducted employing an interpretative approach – a case study methodology. The article presents identified culture-related determinants that affect purchasing behaviours of Polish consumers who reside in France, Germany and Great Britain.
Year
Volume
270
Pages
265-274
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji
References
 • Bartosik-Purgat M. (2012), Czynniki kulturowe a zachowania konsumentów - ujęcie modelowe w świetle badań międzynarodowych, "Marketing i Rynek", nr 10.
 • Gajewski S. (2007), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultura i organizacje, PWE, Warszawa.
 • Kędzior Z. (red) (2003), Konsument na rynku. Postawy wobec produktów, CBiE, Katowice.
 • Kramer J., Zeman-Miszewska W. (red.) (2001), Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym. Podstawy teoretyczno-metodyczne. Decyzje marketingowe, Podstawy teoretyczno-metodyczne. Decyzje marketingowe, CBiE, Katowice.
 • Lukasowa R. (2009), Intercultural characteristics of european nations [w:] Z. Kędzior, M. Jaciow (red.), Konsument, gospodarstwo domowe, rynek. Polska-Europa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Meyer M. (2012), Kulturowa sylwetka chińskiego konsumenta. Praktyczne implikacje dla marketingu, "Marketing i Rynek", nr 2.
 • Stolecka-Makowska A. (2014), Zastosowanie podejścia interpretacyjnego w badaniu zmian zachowań nabywczych konsumentów podlegających akulturacji [w:] K. Mazurek- Łopacińska, M. Sobocińska (red.), Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 336, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Szczepański J. (1996), Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
 • Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów, Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, PWE, Warszawa.
 • [www 1] www.geert-hofstede.com/ dimensions.html (dostęp: 12.06.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e4e881ce-1e08-4fd8-ba7f-8b80f081022d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.