PL EN


2011 | 91 | 91-104
Article title

E – zarządzanie w działalności organizacji

Authors
Title variants
EN
E – MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION ACTIVITY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
E-zarządzanie ukierunkowane jest na wspomaganie działalności pracowników organizacji, właścicieli oraz tych, do których jest zaadresowana działalność organizacji, a więc: klientów, konsumentów, petentów. W artykule przedstawiono znaczenie e-zarządzania w działalności organizacji.
EN
E-management is directed at supporting the activity of employees of the organization, of owners and the others, who are active in the organization, that is: customers, consumers, applicants. In the article the meaning of e-management is described in organization activity.
Contributors
References
  • 1. Dobiegała-Korona B., Doligański T., Korona B., Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa 2004.
  • 2. Kaznowski D., Nowy Marketing, VFP Communications, Warszawa 2008.
  • 3. Kisielnicki J., MIS Systemy Informatyczne Zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
  • 4. Łoboda M., Mącik R. (red.), Przedsiębiorczość internetowa, UMCS, Lublin 2005.
  • 5. Maciejowski T., Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  • 6. Olszak C., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa 2007.
  • 7. Wyrębek H., Znaczenie aplikacji Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 88, Seria: Administracja i Zarządzanie (15)2011, Siedlce 2011.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e5249576-6954-49f3-98fc-bff5781c7ba9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.