PL EN


2016 | 291 | 59-70
Article title

Modele międzynarodowej polityki pieniężnej w kształtowaniu internacjonalnych relacji

Content
Title variants
EN
International monetary policy models in shaping the international relations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zakres internacjonalnych relacji obejmuje m.in. międzynarodową politykę pieniężną. Internacjonalne relacje ułatwiają handel międzynarodowy, wzajemne inwestycje i realokację kapitału między państwami. W artykule zostały zaprezentowane reguły nastawione na cel będące rozwiązaniem problemu optymalizacyjnego, w którym uwzględniono tylko wartości wybranych zmiennych w danym kraju. Zostały one zestawione z regułami nastawionymi na cel dla międzynarodowej polityki pieniężnej, będącymi rozwiązaniem pewnego zaproponowanego modelu optymalizacyjnego, w którym uwzględniono warunki w kraju i za granicą oraz warunek wymiany handlowej.
EN
The international relations includes international monetary policy. The international relations facilitate international trade, cross-border investments and reallocation of capital between countries. In this paper we presented the targeting rules that are the solution of optimization problem in which we take into account only the values of selected variables in a given country. We compared them with the targeting rules for international monetary policy that are the solution of proposed optimization model, which takes into account the conditions in the country and abroad and the terms of trade.
Year
Volume
291
Pages
59-70
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
References
  • Benigno G., Benigno P. (2003), Designing Targeting Rules for International Monetary Policy Cooperation, Working Paper Series 0279, European Central Bank.
  • McCallum B.T. (1996), International Monetary Economics, Oxford University Press.
  • Svensson L.E.O. (1996), Commentary: How Should Monetary Policy Respond to Shocks while Maintaining Long-Run Price Stability? - Conceptual Issues [w:] Achieving Price Stability, a symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City at Jackson Hole, Wyoming, August 29-31.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e56cfdb7-009f-4177-a737-e3322e007907
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.