PL EN


2017 | 333 | 190-199
Article title

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa w aspekcie decyzji cenowych

Content
Title variants
EN
Cost accounting in the aspect of pricing decisions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się bezpośrednio z podejmowaniem decyzji, które mają na celu generowanie zysków przedsiębiorstwa. Działania te są związane z ponoszeniem określonych kosztów. Wiedza na temat ponoszonych kosztów, miejsca ich powstawania, czy struktury dostarcza managerom informacji pomocnych w podejmowaniu decyzji oraz kontrolowaniu zachodzących w jednostce procesów. Informacje kosztowe pochodzące z rachunku kosztów są niezbędne dla potrzeb podejmowania decyzji cenowych. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu kosztów działalności przedsiębiorstwa na decyzje związane z ustalaniem cen finalnych wytwarzanych przez jednostkę produktów w przedsiębiorstwie produkującym wyroby dla dzieci.
EN
Running a business is directly related to decision-making processes that are designed to generate profits. Such activities are connected with incurring of certain costs. Knowledge of incurred costs, their settlement and structure provides for managers useful information for decision-making and control processes inside the enterprise. Cost information from cost accounting is essential for pricing decisions. The aim of the article is to present the impact of operating costs on business decisions connected with the settlement of prices in the company producing goods for children.
Year
Volume
333
Pages
190-199
Physical description
Contributors
 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości
References
 • Bareja K. (2006), Informacje kosztowe w ustalaniu cen w Systemie Informacji Planistycznej [w:] A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Błoch H., Target Costing – zrób to sam, www.szkolacontollingu.com, (data dostępu: 21.10.2017).
 • Drury C. (2012), Management and Cost Accounting, CENGAGE Learning EMEA, Andover.
 • Fedak Z. (1962), Rachunek kosztów produkcji przemysłowej. Zagadnienia wybrane, PWE, Warszawa.
 • Janik W., Paździor M. (2010), Rachunek kosztów w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Jaruga A., Nowak W., Szychta A. (1999), Rachunkowość zarządcza – koncepcje i zastosowania, Wydawnictwo Absolwent, Łódź.
 • Kobiela-Pionner K. (2010), Rachunkowość w zarządzaniu kosztami i wynikami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Vizja, Warszawa.
 • Kosiński P. (2011), Strategiczne zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w otoczeniu sieciowym, Wydawnictwo UE, Katowice.
 • Kotapski R. (2001), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 12.
 • Nowak E. (1996), Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Nowak E. (2010), Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 • Sobańska I. (2003), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Sobańska I. (2010), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Świderska G.K. (2003), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy – wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Świderska G.K. (2010), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa.
 • Waniowski P. (2014), Marketingowe zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Wermut J. (2007), Rachunkowość zarządcza. Podręcznik ze zbiorem przykładów, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e571bfc1-7881-4269-87b9-7b99e995511c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.