Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(76) | 62-65

Article title

Zaplecze intelektualne polskiego rynku nieruchomości

Content

Title variants

EN
Polish real estate market – intellectual background

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozwój rynku nieruchomości w Polsce po transformacji gospodarczej i politycznej 1989 roku spowodował rozwój nie tylko w sferze bezpośredniej fachowej obsługi tego rynku, ale także przyczynił się do rozbudowy obszaru badań naukowych, edukacji, szkolenia, publikacji dotyczących tego rynku. Artykuł zwięźle prezentuje informacje o liczebności profesjonalistów obsługujących rynek nieruchomości oraz wyniki analizy ilości, rodzaju, i tematyki wydawnictw fachowych podejmujących problematykę rynku nieruchomości.
EN
Development of Polish real estate market after economic and political transformation of 1989 required development of professional services to supply the needs of growing market and in consequence stimulated development of scientific research, education, qualification and publications related to real estate market issues. The paper briefly presents data on the numbers of professionals servicing real estate market, and more detailed results of research on the number, type, and topics of professionals journals and books on real estate issues..

Year

Issue

Pages

62-65

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

  • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków, Poland.

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1231-8841

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-e598f990-ffaf-420a-9150-eb4e1b7c0f18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.