PL EN


2018 | 364 | 153-166
Article title

Wyznaczanie VaR przy pomocy łańcucha Markowa

Authors
Content
Title variants
EN
Determination of VaR using the Markov chain
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania łańcuchów Markowa do określania wartości zagrożonej. W określaniu VaR preferuje się metodę kwantyli warunkowych. Prosta metoda konstrukcji modelu łańcucha Markowa poprzez określenie stanów oraz szacowanie macierzy prawdopodobieństw przejść wpisuje się w tę preferowaną metodę. Wyznaczenie VaR następuje poprzez wybór modelu łańcucha Markowa przy znajomości bieżącej stopy zwrotu.
EN
This article presents the possibilities for using the Markov chains to determine the Value at Risk. In determining VaR, conditional quantiles are preferred. The simple method of constructing a Markov chain model by defining states and estimating the transition probability matrix is entered into these preferred methods.
Year
Volume
364
Pages
153-166
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonometrii i Statystyki
References
 • Bałamut T. (2002), Metody estymacji Value at Risk, „Materiały i Studia”, z. 147, NBP, Warszawa.
 • Ching W., Ng M.K. (2006), Markov Chains Models, Algorithms and Applications, Springer Science + Business Media, New York.
 • Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka, Wolter Kluwer Polska, Kraków.
 • Decewicz A. (2011), Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kemeny J.G., Snell J.L. (1976), Finite Markov Chains, Springer-Verlag, Berlin.
 • Fiszeder P. (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Ganczarek A. (2006), Wykorzystanie modeli zmienności wariancji GARCH w analizie ryzyka na RDN [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko’06, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 357-371.
 • Ganczarek-Gamrot A. (2015), Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 219, s. 41-52.
 • Iosifescu M. (1988), Skończone procesy Markowa i ich zastosowania, PWN, Warszawa.
 • Jajuga K. (2000), Ryzyko w finansach. Ujęcie statystyczne. Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometrycznych, AE, Kraków, s. 197-208.
 • Koziorowska K. (2010), Warunkowa wartość zagrożona jako narzędzie do zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Piontek K. (2002), Pomiar ryzyka metodą VaR a modele AR-GARCH ze składnikiem losowym o warunkowym rozkładzie z „grubymi ogonami” [w:] Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie, Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Szczecińskiego, Część II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 467-483.
 • Podgórska M., Śliwka P., Topolewski M., Wrzosek M. (2002), Łańcuchy Markowa w teorii i w zastosowaniach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Stawicki J. (2004), Wykorzystanie łańcuchów Markowa w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Stawicki J. (2016), Using the First Passage Times in Markov Chaine Model to Support Financial Decisions on Stock Exchange, “Dynamic Econometric Models”, Vol. 16, s. 37-47.
 • Trzpiot G. (2010), Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e5e3e716-7176-4647-bc7a-9c55332c64f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.