PL EN


2017 | 328 | 30-39
Article title

Typy uczestników wirtualnych społeczności marek

Content
Title variants
EN
Types of virtual brand communities members
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach znacznie wzrosła rola wirtualnych społeczności marek. Są to społeczności skupione wokół marki, których członkowie wchodzą w interakcje z marką oraz wymieniają się informacjami w Internecie. Wirtualne społeczności marek są najczęściej umiejscowione na portalach społecznościowych jako fanpage’e, czyli publicznie dostępne strony umożliwiające aktywną interakcję pomiędzy użytkownikami. Fanpage’e stanowią dziś ważne narzędzie komunikacji marketingowej firmy. Celem artykułu jest identyfikacja typów uczestników wirtualnych społeczności marek w zależności od wybranych kryteriów. Artykuł został opracowany na podstawie studiów literatury polskiej i obcojęzycznej z zakresu teorii zarządzania marką, e-marketingu oraz mediów społecznościowych. Wykorzystano w nim także wyniki własnych badań jakościowych prowadzonych metodą etnografii wirtualnej.
EN
In the recent years the importance of virtual brand communities has grown significantly. These communities are the ones gathered around a specific brand, where the members are able to interact with the brand and share information with each other. Virtual brand communities are usually located in the social media as sites called fanpages – public websites enabling interaction between users. Fanpages have become an important tool of marketing communication. The aim of this paper is to identify types of members of virtual brand communities on the basis of chosen criteria. All reflections are based on the analysis of research results of foreign and Polish authors in the field of brand management, e-marketing and social media. The qualitative research based on the method of virtual ethnography was also applied.
Year
Volume
328
Pages
30-39
Physical description
Contributors
 • Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego
author
 • Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego
References
 • Aghaei S., Nematbakhsh M.A., Farsani H.K. (2012), Evolution of the World Wide Web: from Web 1.0 to Web 4.0, "International Journal of Web & Semantic Technology", Vol. 3, s. 1-10.
 • Cebula M., Perchla-Włosik A. (2014), Młodzi konsumenci wobec wyzwań współczesnej konsumpcji w perspektywie rynku mody i teorii socjokulturowych, "Handel Wewnętrzny", nr 351, s. 43-54.
 • Cova B., Pace S. (2006), Brand Community of Convenience Products: New Forms of Customer Empowerment - The Case "My Nutella the Community", "European Journal of Marketing", Vol. 40, s. 1088-1089.
 • Cova B., Cova V. (2002), Tribal Marketing: The Tribalisation of Society and Its Impact on the Conduct of Marketing, "European Journal of Marketing", Vol. 36, s. 595-620.
 • Doss K. (2014), Spreading the Good Word: Toward an Understanding of Brand Evangelism, "Journal of Management and Marketing Research", Vol. 14, s. 1-15.
 • Kaplan A.M., Haenlein M. (2010), Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, "Business Horizons", Vol. 53, s. 59-68.
 • Kaznowski D. (2016), Social media - społeczny wymiar Internetu [w:] J. Królewski i P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, WN PWN, Warszawa.
 • Laroche M., Habibi M.R., Richard M.-O., Sankaranarayanan R. (2012), The Effects of Social Media Based Brand Communities on Brand Community Markers, Value Creation Practices, Brand Trust and Brand Loyalty, "Computers in Human Behavior", Vol. 28, s. 1755-1767.
 • Liu Y., Lopez R.A. (2016), The Impact of Social Media Conversations on Consumer Brand Choices, "Marketing Letters", Vol. 27, s. 1-13.
 • Maffesoli M. (1996), The Time of the Tribes, Sage, London.
 • McAlexander J., Schouten J., Koenig H. (2002), Building Brand Community, "Journal of Marketing", Vol. 66, s. 38-54.
 • McCorkindale T. (2010), Can You See the Writing My Wall? A Content Analysis of the Fortune 50's Facebook Social Networking Sites, "Public Relation Journal", Vol. 4, s. 1-13.
 • Moorman C. (2016), The Social Media Spend-Impact Disconnect, "Forbes", 16.02.2016, http://www.forbes.com/sites#/sites/christinemoorman/2016/02/16/the -social-media-spend-impact-disconnect/#6770a7cb417b (dostęp: 22.01.2017).
 • Pöyry E., Parvinen P., Malmivaara T. (2013), Can We Get from Liking to Buying? Behavioral Differences in Hedonic and Utilitarian Facebook Usage, "Electronic Commerce Research and Applications", Vol. 12, s. 224-235.
 • Schivinski B., Dąbrowski D. (2016), The Effect of Social Media Communication on Consumer Perceptions of Brands, "Journal of Marketing Communications", Vol. 22, s. 189-214.
 • Woisetschläger D.M., Hartleb V., Blut M. (2008), How to Make Brand Communities Work: Antecedents and Consequences of Consumer Participation, "Journal of Relationship Marketing", Vol. 7, s. 237-256.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e61fc553-28e9-4d79-94a1-b7dbb3195f81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.