PL EN


2016 | 299 | 9-18
Article title

Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości w 2015 roku

Content
Title variants
EN
The principles of recognition and measurement of financial instruments after the amendment of the accounting act from 2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wycena oraz prezentacja zasobów jednostki gospodarczej ma kluczowe znaczenie dla realizacji nadrzędnej zasady rachunkowości rzetelnego i wiernego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej. Zasady wyceny i prezentacji instrumentów finansowych są uważane za jedne z najtrudniejszych zagadnień współczesnej rachunkowości. Celem artykułu jest przedstawienie zasad wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniach finansowych instrumentów finansowych wynikających z uregulowań polskiego prawa bilansowego z uwzględniałem nowelizacji ustawy o rachunkowości w 2015 r. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w niniejszym opracowaniu jest analiza obowiązujących aktów prawnych w zakresie omawianego zagadnienia.
EN
Measurement and presentation of the entity is crucial for the implementation of the accounting’s overarching principle: true and fair view of the economic and financial situation. The principles of measurement and presentation of financial instruments are considered as one of the most difficult problems of contemporary accounting. The aim of the article is to present the principles of measurement and recognition of the financial instruments in the financial statements which follow Polish accounting law regulations and take into account the amendments to the Accounting Act from 2015. The primary research method used in this study is the analysis applicable legislation in term of discussed problem.
Year
Volume
299
Pages
9-18
Physical description
Contributors
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach im. W. Korfantego. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości i Finansów
References
  • Kabalski P. (2015), MSSF a ustawa o rachunkowości (17). Reguły i uzupełnienia, „Rachunkowość”, nr 6.
  • Mućko P. (2013), Problemy wyceny bilansowej aktywów finansowych według krajowego prawa o rachunkowości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 765, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 61.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2008, nr 228, poz. 1508 z późn. zm.
  • Sawicki K. (2014), Podstawowe kierunki zmian w sprawozdaniach finansowych mikroprzedsiębiorstw według nowej dyrektywy Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 827, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 69.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e6c03eb1-4233-4686-ab68-b4e4ba1713d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.