PL EN


2018 | 373 | 31-41
Article title

Mobility as an element of support for the development of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis. Results of research

Authors
Content
Title variants
PL
Mobilność jako element wsparcia rozwoju Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej. Rezultaty badań
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the issue of mobility as an element of the development of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis. Mobility is an important element of the metropolitan’s functioning. The aim of the research is to identify the factors of mobility development in the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis from the perspective of collective and individual transport users. The article presents the results of theoretical and especially empirical research connected with the needs of mobility development in the Górnośląsko- -Zagłębiowska Metropolis. The research results indicate the need to develop mobility based on rail transport. The vast majority of transport users notice the necessity of changes and the need to break the existing asymmetry of road transport – for the development of rail transport. The change of the unfavorable trend of excessive development of road transport caused disturbances in the functioning of passenger transport.
PL
Przedmiotem badań zawartych w artykule jest kwestia mobilności jako elementu wsparcia rozwoju Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej. Struktura tematyki badań obejmuje zagadnienia teoretyczne związane z identyfikacją i klasyfikacją mobilności oraz różnicami dotyczącymi tego zagadnienia. Część badawcza została oparta na wynikach badań empirycznych. Uzyskane wyniki wskazują na silną potrzebę ożywienia transportu kolejowego w celu ograniczenia rozwoju transportu drogowego. Nadmierny rozwój transportu drogowego jest efektem niewłaściwej polityki transportu, jak również powoduje wzrost kongestii w obszarze Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej.
Keywords
Year
Volume
373
Pages
31-41
Physical description
Contributors
author
 • University of Economics in Katowice. Faculty of Economics. Department of Transport
References
 • Bełch P. (2015), Analiza założeń koncepcji integracji transportu zbiorowego z indywidualnym, „Modern Management Review”, vol. 20, nr 22, p. 7-14.
 • Brand A., Hahn C., Krätke S., Kiese M. (2009), Metropolitan Regions in the Knowledge Economy: Network Analysis as a Strategic Information Tool, “Journal of Economic and Social Geography”, Vol. 100, Iss. 2, p. 236-249.
 • Brzustewicz P. (2013), Zrównoważone rozwiązania w transporcie miejskim – kierunki rozwoju, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, series „Zarządzanie”, vol. XL, z. 413, p. 85-96.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2007), Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, 551, Bruksela.
 • Korcelli P. (2008), Megamiasta, PAN, Warszawa.
 • Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa.
 • Parker S. (2004), Urban Theory and the Urban Experience, Routledge, London – New York.
 • Rudnicki A. (2010), Zrównoważona mobilność a rozwój przestrzenny miasta, „Architektura. Czasopismo Techniczne”, R. 107, z. 1-A, p. 57-74.
 • Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G. (2009), Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(35), p. 52-73.
 • Susser I. (2002), The Castells Reader on Cities and Social Theory, Blackwell Publishers, Malden–Oxford.
 • Szymańska D. (2007), Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Thorns D.C. (2002), The Transformation of Cities. Urban Theory and Urban Life, Palgrave Macmillan, New York.
 • Tomaszewska A. (2010), Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na mobilność zasobów wiedzy i kreację innowacji w kontekście relacji metropolia–region, „Acta Universitatis Lodziensis”, series „Folia Oeconomica”, nr 246, p. 49-63.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e7227d42-f39c-401d-9e71-8dd69fcd5f85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.