PL EN


2016 | 300 | 30-38
Article title

Nowe wyzwania zarządzania strategicznego w publicznych uczelniach ekonomicznych

Content
Title variants
EN
New challenges of strategic management on public business schools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł obejmuje prezentację wybranych aspektów zarządzania strategicznego w publicznych uczelniach ekonomicznych w Polsce. Pierwsza część prezentuje główne wyzwania, przed jakimi stają obecnie szkoły wyższe w Polsce. Druga cześć obejmuje analizę strategii rozwoju publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce, w której przedstawione zostały wskazówki dla uczelni, jak sprostać współczesnym wyzwaniom. Celem artykułu jest identyfikacja współczesnych wyzwań stających przed publicznymi uczelniami ekonomicznymi i sposobów sprostania im z wykorzystaniem elementów zarządzania strategicznego uczelnią.
EN
The article includes a presentation of selected aspects of strategic management in public business schools in Poland. First part presents main challenges typical for higher education schools nowadays in Poland. Second part includes an analysis of development strategy of public business schools in Poland, where guidelines for universities to meet today’s challenges have been presented. This article aims to identify modern challenges for public business schools and ways to address them using elements of strategic management of university.
Year
Volume
300
Pages
30-38
Physical description
Contributors
 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości
 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości
References
 • Drynia O. (2014), Przedsiębiorczość uczelni jako wyzwanie współczesności, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 15.
 • Goastellec G. (2008), Changes in Access to Higher Education: From Worldwide Constraints to Common Patterns of Reform? [w:] D.P. Baker, A.W. Wiseman (eds.), The Worldwide Transformation of Higher Education, „International Perspectives on Education and Society”, Vol. 9, Emerald Group Publishing Limited.
 • GUS (2015), Szkoły wyższe i ich finanse, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2014-r-,2,11.html (dostęp: 25.02.2016).
 • Kuźmicz K.A. (2015), Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Łęgowik-Świącik S. (2011), Kontrola zarządcza na uczelniach publicznych – teoria i praktyka, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 699, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 42.
 • Maliszewski T. (2015), Jak wykreować sukces uczelni. Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013), Szkolnictwo wyższe w Polsce, https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf.
 • Napiecek R. (2013), Rachunek kosztów w zrównoważonej ocenie dokonań uczelni wyższej, UE, Poznań.
 • Pawlikowski J.M. (2010), Polskie uczelnie wobec wyzwań procesu bolońskiego, https://www.uj.edu.pl/documents/10172/22085/V.26_JPawlikowski.pdf (dostęp: 3.03.2016).
 • Pluta-Olearnik M. (2015), Usługi kształcenia na poziomie wyższym – modele i czynniki rozwoju, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H, „Oeconomia”, vol. 49, nr 1.
 • Ratajczak M. (2011), Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Polsce wobec wyzwań kryzysu, „Master of Business Administration”, nr 6(113).
 • Rubik J. (2012), Optymalizacja kosztów pracy [w:] J. Chluska (red.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Część I, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Thieme J.K. (2009), Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, Difin, Warszawa.
 • Wiśniewska D. (2014), Przedsiębiorczość uczelni wyższej jako wyzwanie współczesności – kierunki zmian, „Horyzonty Wychowania”, vol. 13, nr 28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e7609c35-1f4f-4ef7-b590-326ce74162e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.