PL EN


2016 | 282 | 17-25
Article title

Jednolity plik kontrolny jako sposób przekazywania informacji podatkowej

Content
Title variants
EN
Standard audit file as a form of providing information tax
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę wskazania na Jednolity Plik Kontrolny jako formę przekazywania informacji do organów skarbowych. Rozważania rozpoczęto od wskazania na lukę podatkową jako determinantę zwiększania kontroli podatkowej. Następnie zaprezentowano główne założenia funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.
EN
The article attempts to indicate on the Standard Audit File as a form of communication of information to the tax authorities. Considerations began by pointing to the tax gap as a determinant affecting increasing the tax audit. Then presented the main assumptions of the Single File Control.
Year
Volume
282
Pages
17-25
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
author
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
References
 • Adamczyk A. (2015), Zjawisko luki podatkowej, w kształtowaniu warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 116.
 • Adamczyk A., Czyż M. (2015), Determinanty luki podatkowej w VAT w krajach Unii Europejskiej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 76.
 • Dolata S. (2011), Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (2014), Działania zwiększające stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiające efektywność administracji podatkowej w latach 2014-2017, Warszawa.
 • OECD (2011), Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Series 2010, Forum on Tax Administration, 3 March.
 • PWC (2014), Luka podatkowa w VAT - jak to zwalczać? Warszawa.
 • PWC (2015), Wyłudzenia VAT - luka podatkowa w 2014 roku i prognoza 2015, Warszawa.
 • Toro J., Jensen A., Thackray M., Kidd M., Russel B. (2015), Administracja podatkowa - wyzwania modernizacyjne i priorytety strategiczne, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Waszyngton.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2015 r., poz. 613.
 • Żujewska M. (2015), Jak fiskus e-(s)kontroluje przedsiębiorcę? "Gazeta Podatkowa" z 5 października, nr 80 (1225).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e78de46d-573e-454b-88af-edf6cc37ce4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.