PL EN


Journal
2012 | 10 | 2(19) | 161-176
Article title

Paryż i Warszawa, Yonville-l’Abbaye i Iksinów – miasta i miasteczka w twórczości realistów

Title variants
EN
PARIS AND WARSAW, YONVILLE-L’ABBAYE AND IKSINÓW – CITIES AND TOWNS IN THE PROSE OF REALISTS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author traces the stories of 19th century literary characters – inhabitants of villages or small towns – who dream about living in big, modern metropolises. Those journeys are quite often phantasmatic and never go beyond the sphere of desires (Emma Bovary). They prove, however, that the modern writers sharply distinguished the small town lives from the lives in big conurbations. Those differences were also stressed by the economists (Adam Smith) and sociologists (Georg Simmel) quoted by the author. Strong market, great capitals, abundance of ever changing excitements, volatility and superficiality of relationships, boredom or extravagancies are all products of big urban agglomerations which are hard to find in everyday life of small towns. This led to drawing sharp borderlines (mental rather than real) which separated 19th century small towns from cities. However the author suggests that the modern authors equally often stressed the differences and similarities between cities and small towns. This could be observed in Bolesław Prus’s novel Emancypantki (The New Woman) in which the phenomenon of gossip blurs the borderline between a small town Iksinów and the city of Warsaw.
Contributors
References
 • A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2007.
 • K. Dickens, Magazyn osobliwości, przekł. A. Przedpełska-Trzeciakowska, Warszawa 1988.
 • G. Flaubert, Pani Bovary. Z obyczajów prowincji, przekł. i posł. R. Engelking, Gdańsk 2005.
 • A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I, przekł. ks.1 S. Wolff i O. Einfeld, ks. 2 i 3 Z. Sadowski, Warszawa 2007.
 • G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast, [w:] tegoż Socjologia, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2005.
 • Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przekł. T. Kunz, Kraków 2006.
 • H. Balzac, Ojciec Goriot, przeł. T. Żeleński-Boy, [w:] tegoż Komedia ludzka, t. V, Warszawa 1958.
 • W. Benjamin, Paryż – stolica dziewiętnastego wieku, [w:] tegoż Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i oprac. H. Orłowski, Poznań 1996.
 • B. Prus, Lalka, t. II, oprac. J. Bachórz, BN I 262, Wrocław 1991.
 • Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972.
 • B. Prus, Emancypantki, [w:] tegoż Pisma wybrane, wstęp. M. Dąbrowska, t. V, Warszawa 1990.
 • B. Prus, Kroniki, t. XVII, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1967.
 • J. Bachórz, Wstęp, [w:] B. Prus, Lalka, t. I, oprac. J. Bachórz, BN I 262, Wrocław 1991.
 • B. Prus, Kroniki, t. XIV, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1964.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e7987ffc-7819-415e-a15c-1125550ab6f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.