Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 260 | 116-124

Article title

Spór o rozumienie kapitalizmu

Content

Title variants

EN
Discussion on meaning of capitalism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł porównuje trzy koncepcje rozumienia kapitalizmu: indywidualistyczną, ekonomiczno-społeczną oraz społeczno-klasową. Zakończenie poświęcone jest kwestii, do którego z tych ujęć odwołują się interpretacje transformacji ustrojowej w Polsce.
EN
In the paper are discussed different interpretations of capitalism. The individualistic, economic-social and social-class conceptions are described. In the concluding part dilemmas arising from origin of capitalism in Poland are analysed.

Year

Volume

260

Pages

116-124

Physical description

Contributors

 • Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu

References

 • Chancellor E. (2001), Historia spekulacji finansowych, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.
 • Głąbiński S. (1927), Teoria ekonomiki narodowej, Towarzystwo Wydawnicze „Ateneum”, Lwów.
 • Gumuła W. (2000), Własność. Meandry prywatyzacji i uspołecznienia w teorii społecznej Karola Marksa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie, Tyczyn.
 • Koneczny F. (2000), O sprawach ekonomicznych, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Kostanecki A. (1929), Problem ekonomii. Myśl gospodarcza a myśl kulturalna, F. Hoesick, Warszawa.
 • Kula W. (1983), Przewrót przemysłowy. Historia i perspektywy, Wykład wygłoszony na inauguracji roku akademickiego 1962/1963 na Uniwersytecie Warszawskim [w:] W. Kula, Historia, zacofanie, rozwój, Czytelnik, Warszawa.
 • Kuliszer J. (1961), Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, t. 2, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Legutko R. (1994), Spory o kapitalizm, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Rosicka J. (1984), Polskie spory o własność, Wydawnictwo AE, Kraków.
 • See H. (1932), Źródła współczesnego kapitalizmu. Zarys historyczno-gospodarczy, Fundacja Wieczysta im. H.J. Chankowskiego.
 • Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Stelmachowski A. (1998), Zarys teorii prawa cywilnego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Topolski J. (2003), Narodziny kapitalizmu w Europie XIV – XVII wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Wałek-Czernecki T. (1948), Historia gospodarcza świata starożytnego, t. 2, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa.
 • Wilczyński W. (1994), Transformacja gospodarki polskiej po pięciu latach 1989-1994, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-e7aa31ed-d9da-4823-8cf6-c227ac4adba6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.