Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 302 | 138-149

Article title

Lokalizacja jako czynnik wyboru usług

Content

Title variants

EN
Location as the determinant of services' selection

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współcześnie decyzje dotyczące miejsca sprzedaży/świadczenia oraz zakupu usług koncentrują się głównie na wyborze pomiędzy lokalizacją tradycyjną i/lub wirtualną. Wybór lokalizacji różnicuje sposób dokonywania zakupu usług w stacjonarnych placówkach, jak i skalę wirtualizacji zachowań ich nabywców. W artykule zaprezentowano zagadnienie lokalizacji jako czynnika determinującego wybór usług. Artykuł opiera się na wynikach badań bezpośrednich przeprowadzonych przez Katedrę Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
EN
Currently, decisions on the point of sale and purchase of services are mainly focused on choosing between the traditional and/or virtual location. The choice of location is differentiated by the way of purchasing services in stationary facilities, as well as the scale of virtualization of buyers’ behavior of services. The location as the determinant of services’ location was presented in the article. Article was based on the results of the direct research conducted by the Department of Market and Consumption of the EU in Katowice.

Year

Volume

302

Pages

138-149

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji

References

 • Budner W. (2003), Lokalizacja przedsiębiorstwa. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W. (red.) (2006), Marketing usług, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Glimore A. (2006), Usługi, marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Godlewska H. (2001), Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa.
 • Godlewska-Majkowska H. (2013), Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej, Difin, Warszawa.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Helion, Gliwice.
 • Kucharska B. (red.) (2010), Obsługa klienta w przedsiębiorstwie handlu detalicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kucharska B. (2015), Wirtualizacja zachowań nabywczych jako przejaw innowacyjności konsumentów w handlu detalicznym, "Marketing i Rynek", nr 10, s. 40-45.
 • Kucia M. (2015), Innowacje w kanałach dystrybucji jako konsekwencja wirtualizacji handlu, "Logistyka", nr 2, s. 1266-1272.
 • Kucia M. (2016), Źródła informacji śląskich e-konsumentów - wyniki badań, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 254, s. 68-77.
 • Maciejewski G. (2016), Purchasing Places of Consumer Goods in Selected European Countries, "Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia", No. 15(2).
 • Mazurek G. (2013), Wirtualizacja marketingu - konceptualizacja [w:] L.W. Zacher (red.), Wirtualizacja problemy wyzwania skutki, Poltext, Warszawa, s. 265-276.
 • Pluta-Olearnik M. (1993), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 • Sławińska M. (red.) (2008), Kompendium wiedzy o handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wieloński A. (2007), Teoretyczne podstawy lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Wolny R. (2013), Rynek usług w Polsce. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-e7d0d795-5750-4084-b4de-c4ad0f48f8c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.