PL EN


2017 | 316 | 123-135
Article title

Korzystanie z płatności bezgotówkowych w miejskim transporcie zbiorowym przez młodych konsumentów w świetle badań ankietowych

Content
Title variants
EN
Cashless payments in urban public transport by young consumers: a survey-based analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ostatnia dekada to czas intensywnego rozwoju elektronicznych systemów płatności za usługi miejskie (w tym transport zbiorowy) w Polsce. Celem artykułu jest scharakteryzowanie funkcjonujących w polskich miastach systemów elektronicznych płatności za usługi transportu miejskiego, a także zbadanie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii (Internet oraz aplikacje mobilne) do zakupu biletów na publiczny transport zbiorowy w miastach. Młodzi konsumenci to grupa swobodnie i powszechnie korzystająca z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennym życiu. Jednak jak wykazały wyniki przeprowadzonych badań, pomimo częstego wykorzystania Internetu i rzadszego aplikacji mobilnych do planowania podróży, młodzi konsumenci stosunkowo niechętnie wykorzystują te technologie do zakupu biletów na miejski transport zbiorowy. Pozwala to postawić pytanie o przyczyny tego stanu i wskazać kierunek przyszłych badań w tym obszarze.
EN
Last decade is a time of intensive development of urban services electronic payment systems in Poland; this includes public transportation. The goal of this paper is to characterize urban public transport electronic payment systems operating in Polish cities, along with analysing the level of modern technologies (Internet and mobile applications) usage in process of buying tickets for the public transport system. Young consumers are a group that freely and eagerly uses modern information and communication technologies in their lives. Still, as the research suggests, despite common use of Internet and slightly rarer use of mobile applications to plan their travels, young consumers are relatively reluctant to use the aforementioned technologies to purchase tickets. This allows to ask questions for the reason of this situation and point out future research directions in the area.
Year
Volume
316
Pages
123-135
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Transportu
References
 • Ampélas A. (2001), Automatic Fare Collection [w:] 2001 IEEE Intelligent Transportation Systems Proceedings, Oakland.
 • Boschetti F., Maurizi I., Cré I. (2014), Innovative Urban Transport Solutions. CIVITAS Makes the Difference. How 25 Cities Learned to Make Urban Transport Cleaner and Better, CIVITAS Initiative, http://civitas.eu/sites/default/files/civitas-plusinnovative- urban-transport-solutions-www-final.pdf.
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 30.07.2016).
 • Ferreira M.C., Nóvoa H., Dias T.G., Cunha J.F. (2014), A Proposal for a Public Transport Ticketing Solution based on Customers' Mobile Devices, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 111, s. 232-241, https://doi:10.1016/j.sbspro. 2014.01.056.
 • Gražvydas J. (2006), Improvement of Urban Passenger Transport Ticketing Systems by Deploying Intelligent Transport Systems, "Transport", nr 21(4), s. 252-259, http:// dx.doi.org/10.1080/16484142.2006.9638075.
 • Kos-Łabędowicz J. (2014), Integrated E-ticketing System - Possibilities of Introduction in EU, "Communication in Computer and Information Science", Vol. 471, Springer, Heidelberg, s. 376-385.
 • Lubieniecka-Kocoń K., Kos B., Kosobucki Ł., Urbanek A. (2013), Modern Tools of Passenger Public Transport Integration, "Communication in Computer and Information Science", Vol. 395, Springer, Heidelberg, s. 81-88.
 • Mendes Lübeck R., Luiz Wittmann M., Flores Battistella L. (2012), Electronic Ticketing System as a Process of Innovation, "Journal of Technology Management & Innovation", Vol. 7, Issue 1, s. 18-30, https://www.jotmi.org/index.php/GT/article/view/ art2333/670.
 • Mezghani M. (2008), Study on Electronic Ticketing in Public Transport. Final Report, European Metropolitan Transport Authorities (EMTA), http://www.emta.com/ IMG/pdf/EMTA-Ticketing.pdf.
 • Mut-Puigserver M., Payeras-Capellà M.M., Ferrer-Gomila J., Vives-Guasch A., Castellà- Roca J. (2012), A Survey of Electronic Ticketing Applied to Transport, "Computers & Security", Vol. 31(8), s. 925-939, https://doi:10.1016/j.cose.2012.07.004.
 • NBP (2015), Porównanie wybranych elementów systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2014 r., Departament Systemu Płatniczego, Warszawa.
 • Puhe M., Edelmann M., Reichenbach M. (2014), Integrated Urban E-ticketing for Public Transport and Touristic Sites Final Report on Application Concepts and the Role of Involved Stakeholders, European Parliament, Brussels.
 • Tanrikulu Z., Celilbatur N. (2013), Trust Factors Affecting E-Ticket Purchasing, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 73, s. 115-119, https://doi:10.1016/ j.sbspro.2013.02.030.
 • Urbanek A. (2015), Pricing Policy After the Implementation of Electronic Ticketing Technology in Public Urban Transport: An Exploratory Study in Poland, "Communications in Computer and Information Science", Vol. 471, Springer, Heidelberg, s. 322-332, https://doi:10.1007/978-3-319-24577-5_32.
 • Zmud J., Lee-Gosselin M., Munizaga M., Carrasco J.A. (ed.) (2013), Transport Survey Methods Best Practices for Decision Making, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley, UK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e7e9cefb-532d-4ede-a112-3f104c6b2bf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.