PL EN


2017 | 334 | 108-119
Article title

Percepcja ekspozycji towarów w sklepie

Content
Title variants
EN
Perception of in-store assortment exposure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie prawidłowości percepcji ekspozycji towarów w obrębie regału sklepowego, a w szczególności ustalenie, w jakim stopniu wzrost badanych determinuje sposób patrzenia na ekspozycję towarów na regale. Dla realizacji tego celu przeprowadzono badanie metodą eksperymentu z wykorzystaniem mobilnego eye-trackera na grupie 48 studentów Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w laboratorium ShopLab, które dzięki swojemu wyposażeniu odzwierciedla warunki panujące w sklepie stacjonarnym. Wyniki badania wykazały istotną zależność pomiędzy wzrostem uczestników a wysokością, na jakiej była umieszczona półka, od której rozpoczynali oni poszukiwanie produktu.
EN
The paper presents results of experiment on visual perception of products placed on stores’ shelves. The experiment was carried out by using mobile eye-tracker. In the research participated a group of 48 students of Faculty of Management as well as Commodity Science at The Poznan University of Economics and Business. The experiment was conducted in the facility of ShopLab reflecting grocery store.
Year
Volume
334
Pages
108-119
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Handlu i Marketingu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Handlu i Marketingu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Katedra Technologii Informacyjnych
References
 • Borusiak B. (2009), Merchandising, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Buttle F. (1984), Merchandising, “European Journal of Marketing”, 6/7.
 • Donovan R.J., Rossiter J.R. (1982), Store Atmosphere: An Environmental Psychology Approach, “Journal of Retailing”, Vol. 58, No. 1.
 • Foxall G.R., Goldsmith R.E. (1998), Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gąsiorowska A. (2003), Zakupy impulsywne – zjawisko, determinanty i konsekwencje, „Marketing i Rynek”, nr 9.
 • Hendrickson K., Ailawadi K.L. (2014), Six Lessons for In-Store Marketing from Six Years of Mobile Eye-Tracking Research. Shopper Marketing and the Role of In-Store Marketing, “Review of Marketing Research”, Vol. 11.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Law D., Wong C., Yip J. (2012), How Does Visual Merchandising Affect Consumer Affective Response? An Intimate Apparel Experience, “European Journal of Marketing”, Vol. 46, Iss. 1/2.
 • Lee N., Broderick A.J. (2007), The Past, Present and Future of Observational Research in Marketing, “Qualitative Market Research: An International Journal”, Vol. 10, Iss. 2.
 • Lindstrom M. (2009), Zakupologia: prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Mącik D. (2008), Między przyjemnością a uzależnieniem. Psychologia zakupów impulsowych, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń.
 • McGoldrick P.J. (1990), Retail Marketing, McGraw-Hill, London.
 • Mohan G., Sivakumaran B., Sharma P. (2013), Impact of Store Environment on Impulse Buying Behavior, “European Journal of Marketing”, Vol. 47, Iss. 10.
 • Morrin M., Chebat J.C. (2005), Person-place Congruity: The Interactive Effects of Shopper Style and Atmospherics on Consumer Expenditure, “Journal of Service Research”, Vol. 8, No. 2.
 • Nowogródzka T. (2010), Merchandising jako skuteczna technika marketingu handlowego, Zeszyty Naukowe: „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 3(52).
 • Underhill P. (2001), Dlaczego kupujemy? – nauka o robieniu zakupów, zachowania klienta w sklepie, MT Biznes.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e85b34ce-eef1-46c9-951b-7d75f8397c6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.