Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 4(457) | 1-5

Article title

Solidarność międzypokoleniowa w polskiej i unijnej polityce społecznej

Selected contents from this journal

Title variants

EN
INTERGENERATIONAL SOLIDARITY IN THE POLISH AND THE EUROPEAN UNION SOCIAL POLICY

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia kwestie społeczne i polityczne, które państwa członkowskie UE muszą podjąć w celu zapewnienia spójnego funkcjonowania systemów emerytalnych. W tekście skoncentrowano się na realizacji zasady solidarności międzypokoleniowej w prawie UE, a szczególnie na dylemacie - w jakim kierunku należy budować uprawnienia emerytalne? Czy nalezy wzmacniać indywidualną odpowiedzialność za poziom zabezpieczenia na starość, czy też takie działania, które gwarantują spójność społeczną..Połączenie obu aspektów jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemów emerytalnych i ochrony prawa do zabezpieczenia dochodów na starość.
EN
The present study sets to examine the social and political issues which the EU Member States need to address in order to ensure coherent functioning of pension schemes. It focuses on the implementation of the principle of intergenerational solidarity in the EU law. Further on, it discusses the viable activities necessary for the strengthening of both individual prudence and securing the future income maintenance. Both aspects link with the idea of solidarity between generations and are necessary in order to guarantee security and stability for pension schemes and protect the right to secure income in the old-age.

Year

Volume

39

Issue

Pages

1-5

Physical description

Contributors

  • Instytut Polityki Społecznej UW/Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-e87965dd-c729-49df-bc53-ab185412e700
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.