PL EN


2012 | 8 | 2 | 128-151
Article title

Ciało – podstawowe narzędzie pracy. Rola ciała w procesie negocjowania tożsamości pracownic agencji towarzyskich

Content
Title variants
EN
Body as a working tool. Women’s body in relation to the female escort agency workers’ identity negotiation process
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A major objective of this article is to analyze how escort agencies’ female workers experience their body within the professional context. It represents the analytical attempt to reconstruct their way of perceiving and understanding the body that at the time of professional interaction in progress is considered a theatrical costume, which facilitates performing the prostitute’s role. The body that is experienced as an object, which requires constant reshaping, adjusting to working conditions, might get damaged, and worn out. The body that in the aftermath of internalizing new techniques of impression management starts being perceived as a working tool and enables, thus, the construction of new interpretative frames for the understanding of typical professional interactions and one’s professional role. Finally, the body that is abstracted away from one’s intimacy, experienced as an interactional partner mediating escort’s professional interactions with her clients.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
128-151
Physical description
Contributors
 • Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź, Poland, wojciechowska.ms@gmail.com
References
 • Aronson Elliot, Wilson Timothy, Akert Robin (1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł. Przełożyli Anna Bezwińska i in. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Sk-a.
 • Blumer Herbet (1984) Społeczeństwo jako symboliczna interakcja [w:] Edmund Mokrzycki, red., Kryzys i schizma. Antyscjentstyczne tendencje w socjologii współczesnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 71–87.
 • Bokszański Zbigniew (1989) Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Byczkowska Dominika (2010) Ciało – narzędzie konstruowania tożsamości. Na podstawie badań tancerzy [w:] Krzysztof T. Konecki, Anna Kacperczyk, red., Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 313–328.
 • Charmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czykwin Elżbieta (2008) Stygmat społeczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dufour Pierre (1851) Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l’antiquité la plus reculée jusqu’a nos jours, t. 1. Paris: Seré.
 • Gardian Renata (2007) Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Glaser Barney, Strauss Anselm (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for qualitative research. New York: Aldine Publishing.
 • Goffman Erving (2007) Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Przełożyły Aleksandra Dzierżyńska, Joanna Tokarska-Bakir. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Goffman Erving (2008) Człowiek w teatrze życia codziennego. Przełożyli Helena Datner-Śpiewak, Pawał Śpiewak. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Goffman Erving (2010) Analiza ramowa. Przełożył Stanisław Burdziej. Kraków: Nomos.
 • Hammersley Martyn, Atkinson Paul (2000) Metody badań terenowych. Przełożył Sławomir Dymczyk. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Hughes Everett (1958) Men and their work. Glencoe: Free Press.
 • Hughes Everett (1984) The Sociological Eye. New Brunswick: Transaction Publishers.
 • Kacperczyk Anna (2005) Zastosowanie koncepcji społecznych światów w badaniach empirycznych [w:] Elżbieta Hałas, Krzysztof T. Konecki, red., Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 169–191.
 • Kleinknecht Steven (2007) An interview with Robert Prus: His Career, Contributions, and Legacy as an Interactionist Ethnographer and Social Theorist. „Qualitative Sociology Review”, vol. 3, no. 2, s. 221–288 [dostęp 10 maja 2010 r.]. Dostępny w Internecie ‹http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume7/QSR_3_2_Kleinknecht.pdf›
 • Konecki Krzysztof T. (1998) Łowcy głów – headhunting. Analiza pracy rekrutacyjnej w agencjach doradztwa personalnego. Warszawa: Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa-Wero.
 • Konecki Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konecki Krzysztof T. (2008) Triangulation and Dealing with the Realness of Qualitative Research. „Qualitative Sociology Review”, vol. 4, no. 3, s. 7–28 [dostęp 16 czerwca 2009 r.]. Dostępny w Internecie ‹http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume11/QSR_4_3_Konecki.pdf›.
 • Lutyński Jan (1968) Ankieta i jej rodzaje na tle podziału technik otrzymywania materiałów [w:] Zygmunt Gostkowski, Jan Lutyński, red., Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Marciniak Łukasz (2010) Konstruowanie tożsamości zawodowej: procesy odniesienia i rozróżnienia [w:] Krzysztof T. Konecki, Anna Kacperczyk, red., Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 181–195.
 • Mason Jennifer (2002) Qualitative Researching. London: Sage Publications.
 • Merleau-Ponty Maurice (2001) Fenomenlogia Percepcji. Przełożyli Małgorzata Kowalska, Jacek Migański. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Prus Robert, Grills Scott (2003) The Deviant Mystique. Involvements, Realities and Regulations. Westport, Connecticut, London: Praeger.
 • Przybyłowska Ilona (1978) Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych. „Przegląd Socjologiczny”, t. 30, s. 53–63.
 • Roberts Nickie (1997) Dziwki w historii. Prostytucja w społeczeństwie zachodnim. Przełożył Leszek Engelking. Warszawa: Wydawnictwo Volumen.
 • Schütz Alfred (1967) The Phenomenology of the Social World. Evanston: Northwestern University Press.
 • Shibutani Tamotsu (1961) Society and Personality. An Interactionist approach to Social Psychology. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • Silverman David (2007) Interpretacja danych jakościowych. Przełożyły Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Strauss Anselm (1993) Continual Permutations of Action. New York: Aldine De Gruyter.
 • Strauss Anselm (2009) Mirrors and masks. The search for identity. New Brunswick: Transaction Publishers.
 • Ślęzak Izabela (2010) Być prostytutką – problematyka konstruowania tożsamości kobiet prostytuujących się [w:] Krzysztof T. Konecki, Anna Kacperczyk, red., Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 293–311.
 • Wojciechowska Magdalena (2012a) Moje – nie moje. Kontrola ciała w doświadczeniu pracownic agencji towarzyskich [w:] Ewa Banaszak, Paweł Czajkowski, Robert Florkowski, red., Tricster. Fenomeny kontroli ciała. Warszawa: Difin, s. 140–165.
 • Wojciechowska Magdalena (2012b) Agencja towarzyska – (nie)zwykłe miejsce pracy. Kraków: Nomos.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e8885a53-a07c-41e5-93aa-ed4ca351bae5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.