PL EN


2011 | 4(78) | 10-15
Article title

Perspektywa polskiego rynku nieruchomości

Content
Title variants
EN
The prospect of Polish real estate market
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The essay contains a forecast of Polish real estate market. Chances of crisis were discussed in comparison with global markets. The hypothesis about causes of price volatility (GDP, wages, standard of living, price competitiveness) was presented. It was compared with some factors on Polish market. It was suggested that the highest volatility can occur in big cities. Also the assumptions under which a property investment is low risky and highly profitable were presented
PL
W pracy przedstawiono perspektywę dla rynku nieruchomości w Polsce. Omówiono szanse wystąpienia kryzysu na rynku polskim w odniesieniu do wydarzeń na rynkach światowych. Przedstawiono także hipotezę o czynnikach generujących zmienność cen nieruchomości (PKB, poziom wynagrodzeń, podnoszenie się poziomu życia, konkurencyjność cenowa względem innych krajów europejskich) i przedstawiono jej odniesienia do warunków polskich. Zasugerowano także, że największe wahania cenowe mogą dotyczyć dużych miast. Wskazano także warunki, kiedy inwestycja w nieruchomość jest rozwiązaniem najmniej ryzykownym i najbardziej opłacalnym.
Year
Issue
Pages
10-15
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Geometrii Różniczkowej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Poland, K.Drachal@mini.pw.edu.pl
References
 • Bartzsch N., Stoss E., Measuring German household debt: Financial accounts data and disaggregated survey data as complementary statistics, IFC Bulletin, 26, 2006.
 • Chen M. C., Kawaguchi Y., Patel K., An analysis of the trends and cyclical behaviours of house prices in the Asian markets, “Journal of Property Investment & Finance”, Vol. 22, 2004.
 • Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych, Podstawa wymiaru świadczeń, ZUS 2010.
 • Department for Communities and Local Government, Household estimates and projections: Great Britain, 1961 – 2026, 2005 Department for Communities and Local Government, UK Household Numbers Estimation, 1975– 2009, 2009.
 • Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK Household and Population Figures 1970– 2030, Evidence Base, Market Transformation Programme, 2010.
 • Department for Social Development in Northern Ireland, Northern Ireland Housing Statistics, Statistics and Research Branch, 2009.
 • Égert, B., & Mihaljek, D., Determinants of house prices in Central and Eastern Europe. “Comparative economic studies”, 49(3), 2007.
 • Eurostat 2010,< http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>.
 • Fundowicz J., Lada K., Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B., Stan i prognoza koniunktury gospodarczej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 68, 2010.
 • Gospodarka mieszkaniowa w 2009 r., GUS 2010.
 • Heathcote J., Morris D., The Price and Quantity of Residential Land in the United States, “Journal of Monetary Economics”, vol. 54 (8), 2010.
 • HYPO, Overview of EU residential mortgage markets, European Mortgage Federation, 2010.
 • Kredyty i pożyczki bankowe udzielone gospodarstwom domowym, NBP 2010.
 • McQuinn K., O’Reilly G., A Model of Cross – Country House Prices, Central Bank & Financial Services Authority of Ireland, 2007.
 • Nationwide Building Society, First time buyer affordability indices, Report 2010.
 • Nationwide Building Society, House prices adjusted for inflation, Report 2010.
 • Office for National Statistics, Statistical Bulletins,1975 – 2009, 2009.
 • Ortalo – Magne Francois, Rady Sven, Housing Market Fluctuations in a Life – Cycle Economy with Credit Constraints, Discussion Papers in Economics 494, University of Munich, Department of Economics, 2007.
 • Oster Alan, House Prices – Drivers and Links to the Broader Economy: Rational or Irrational Exuberance, University of Western Australia, Economics Discussion / Working Papers, 27, 2005.
 • Prognoza gospodarstw domowych według liczby osób, GUS 2008.
 • Prognoza ludności Polski na lata 2008 – 2035, notatka informacyjna, GUS 2008.
 • Rekomendacja dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, KNF 2010.
 • Residental Markets in Central European Capitals, REAS 2010.
 • S&P podtrzymuje rating Polski, „Puls Biznesu”, 03.08.2010.
 • Shane M., GDP of countries, Economic Research Service, USDA, 2010.
 • Shiller R., Irrational Exuberance, Princeton University Press, 2007.
 • Szyperska U., Grunt to dobra cena, Polityka, 4 (2488), 2005.
 • The Costs and Benefits of Integration of EU Mortgage Markets, Report for European Commission, London Economics, 2005
 • The Land Institute of Japan, Monthly Data of Real Estate Economy, 2010.
 • Trojanek R., Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008.
 • UNCTAD, Światowy Raport Inwestycyjny 2010, przygotowany przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, 2010.
 • Warszawa droższa niż Wiedeń i Berlin, <http://www.bankier.pl/wiadomosc/Warszawa-drozsza-niz-Wieden-i-Berlin-2181664.html>.
 • Wójcik P., Wzorce konwergencji regionalnej w Polsce, rozprawa doktorska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, 2008.
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2010 r., GUS 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-e8f96e76-08b0-4792-a7ac-fb8b2ee97d6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.