Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4(50) | 111-125

Article title

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach jako instrument zarządzania zrównoważonym rozwojem w skali lokalnej w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Decisions regarding environmental conditions as a management tool for a balanced development at the local scale in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Organy gmin powinny realizować działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój zarówno w wymiarze ekologicznym, ekonomicznym, jak i społecznym. Ważną rolę w tym kontekście odgrywają: procedura oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Celem artykułu jest bardziej precyzyjne wskazanie, jaką rolę w zarządzaniu na szczeblu lokalnym pełni wydawana przez organy wykonawcze gminy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W artykule przeprowadzono analizę dwudziestu trzech gmin uwzględniającą liczbę i przeznaczenie wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
EN
Municipal authorities should implement measures in order to balance their ecological, economic and social development. In order to do that, they need a method of assessing the environmental impact and a decision regarding the environmental conditions. The aim of this paper is to assess the impact of such a decision, issued by the municipal executive authorities, on the local development management. The author attempts to explain all of the above-mentioned problems: he analyzes the number and object of decisions regarding environmental conditions in twenty-three municipalities. In addition, he carries out a survey among the representatives of municipalities in order to assess the impact of the decision on the system community management.

Contributors

  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomosciami, Pracownia Ekonomiki Przestrzennej i Srodowiskowej, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-e96438a8-a6d4-43f4-9054-9cbee7f75be1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.