PL EN


2017 | 341 | 200-209
Article title

Wpływ big data na zarządzanie łańcuchami dostaw

Authors
Content
Title variants
EN
The impact of big data on supply chain management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Big data jest zjawiskiem szeroko dyskutowanym we współczesnej literaturze ekonomicznej. Celem artykułu jest identyfikacja głównych trendów zmian w łańcuchach dostaw obserwowanych aktualnie w praktyce gospodarczej i oczekiwanych w przyszłości, następujących w efekcie wykorzystania technologii big data. Przedstawione wyniki badań literaturowych prezentują zarówno główne kierunki zmian w sposobach funkcjonowania łańcuchów dostaw, jak i kwestie ewolucji w podejściu do zarządzania międzyorganizacyjnego.
EN
Big Data is the phenomenon that is currently discussed widely in economic literature. The aim of the paper is to identify the main trends in supply chain management being observed in practice and expected to develop in the future resulting from application of Big Data technologies. The discussion based on the literature review is focused both on changes in supply chain activities and interorganizational management issues.
Year
Volume
341
Pages
200-209
Physical description
Contributors
author
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Addo-Tenkorang R., Helo P.T. (2016), Big Data Applications in Operations / Supply Chain Management: A Literature Review, „Computers & Industrial Engineering”, No. 101.
 • Chen D.Q., Preston D.S., Swink M. (2015), How the Use of Big Data Analytics Affects Value Creation in Supply Chain Management, „Journal of Management Information Systems”, Vol. 32, No. 4.
 • Davenport T.H., Barth P., Bean R. (2012), How Big Data is Different, „MIT Sloan Management Review”, No. 54(1).
 • George G., Haas M.R., Pentland A. (2014), Big Data and Management, „Academy of Management Journal”, No. 57(2).
 • Łada M. (2016), Big Data wyzwaniem dla rachunkowości i zarządzania, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 299.
 • Marciniak M., Szymczak M. (2015), Big data w zarządzaniu łańcuchem dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 7.
 • Mayer-Schönberger V., Cukier K. (2013), Big Data: A Revolution that Will Transform How We Live, Work, and Think, Houghton Mifflin Harcourt, Boston.
 • McAfee A., Brynjolfsson E. (2012), Big Data. The Management Revolution, „Harvard Business Review”, No. 90(10).
 • O’Leary D.E. (2013), Big Data. The Internet of Things and the Internet of Signs, „Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management”, No. 20(1).
 • Richey R.G., Morgan T.R., Lindsey-Hall K., Adams F.G. (2016), A Global Exploration of Big Data in the Supply Chain, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management”, Vol. 46, No. 8.
 • Tabakow M., Korczak J., Franczyk B. (2014), Big Data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne, „Informatyka Ekonomiczna”, nr 1(31).
 • Vidgen R., Shaw S., Grant D.B. (2017), Management Challenges in Creating Value from Business Analytics, „European Journal of Operational Research”, http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2017.02.023.
 • Waller M.A., Fawcett S.E. (2013), Data Science, Predictive Analytics, and Big Data: A Revolution that Will Transform Supply Chain Design and Management, „Journal of Business Logistics”, No. 34(2).
 • Wang G., Gunasekaran A., Ngai E.W.T., Papadopoulos T. (2016), Big Data Analytics in Logistics and Supply Chain Management: Certain Investigations for Research and Applications, „International Journal Production Economic”, No. 176.
 • Zhong R.Y., Newman S.T., Huang G.Q., Lan S. (2016), Big Data for Supply Chain Management in the Service and Manufacturing Sectors: Challenges, Opportunities, and Future Perspectives, „Computers & Industrial Engineering”, No. 101.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ea549d9a-3de6-428c-baa3-ee9f3f2ba771
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.