PL EN


2017 | 325 | 109-120
Article title

Ryzyko inwestycji i dźwignia ceny złota w sektorze kopalni złota

Content
Title variants
EN
Investment risk and the gold price leverage in gold-mining industry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W porównaniu z inwestycjami w złoto, fizyczne akcje spółek szeroko rozumianego sektora kopalni złota (eksploratorzy oraz producenci: początkujący, juniorzy i seniorzy) dają inwestorom szansę osiągania wyższych stóp zwrotu, ale również narażają ich na znaczne ryzyko. Ponadto może wystąpić odpowiednio dodatni lub ujemny efekt dźwigni ceny złota. Celem artykułu jest ocena zależności między zmianami ceny złota i kursami akcji wymienionych spółek reprezentowanych przez indeksy branżowe, a także identyfikacja i pomiar wielkości ryzyka oraz efektu dźwigni. W ocenie wykorzystano podstawowe statystyki opisowe, wykresy graficzne oraz analizę opisową. Okres analizy obejmował lata 2011-2015. Analiza empiryczna wykazała, że rozwój kursu akcji badanych spółek podążał, ogólnie mówiąc, za zmianą ceny złota. Cena determinowała osiągane przez inwestorów stopy zwrotu i ryzyko inwestycji. Inwestycje w akcje spółek eksploracyjnych charakteryzowały się wyższą (ujemną) stopą zwrotu i wyższym ryzykiem w porównaniu z akcjami kopalni. Dźwignia występowała częściej w przypadku kopalni niż eksploratorów, jednak była wyższa dla tych ostatnich. Przeważały ujemne efekty dźwigni.
EN
In comparison with investment in physical products of gold investing in shares of mining industry companies (explorers and producers: early, junior, senior) make it possible for investors to achieve higher rates of return, but they are also associated with higher risk. Moreover the positive or negative leverage effect may occur. The aim of the paper is to assess the relationship between the changes in gold price and stocks of mentioned companies represented by industry indices, also identifying and measuring risk and the level of leverage effect. The study relied on basic descriptive statistics, graphic charts and descriptive analysis. The analysis covered five-year-long period (from 2011 to 2015). Empirical analysis showed that development of stock prices of considered companies followed, in general, changes in gold price. The price determined the rates of return achieved by investors and the risk level. Investment in exploration companies was characterized by higher (negative) rate of return and higher risk in comparison with producers’ companies. The leverage effect was observed more often for producers than for explorers, however was greater for the latter. Negative effects of leverage were more common.
Year
Volume
325
Pages
109-120
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Analiz Rynkowych
References
 • Baur D.G. (2014), Gold Mining Companies and the Price of Gold, “Review of Financial Economics”, Vol. 23, No. 4, s. 174-181.
 • Blose L.E., Shieh J.C.P. (1995), The Impact of Gold Price on the Value of Gold Mining Stock, “Review of Financial Economics”, Vol. 4, No. 2, s. 125-139.
 • Bandulet B. (2010), Das geheime Wissen der Goldanleger, Kopp Verlag, Rottenburg.
 • Coleman L. (2010), The Price Gold Shareholders Place on Market Risks, “Applied Financial Economics”, Vol. 20, No. 10, s. 795-802.
 • Demidova-Menzel N., Heidorn T. (2007), Gold in the Investment Portfolio, Frankfurt School − Working Paper, 87, s. 3-45.
 • Doll G.F., Neuroth H.P. (1991), Internationale Optionsscheine, DNI Verlag, Köln.
 • Morgan D. (2007), Insiderwissen: Silber. Inwestieren Sie in die Zukunft, FinanzBuch Verlag, München.
 • Nauckhoff M. (2011), Strategische Metalle und seltene Erden, 2. Auflage, FinanzBuch Verlag, München.
 • Schwarze N. (2010), Investieren in Gold, 1. Auflage, FinanzBuch Verlag, München.
 • Tufano P. (1998), The Determinants of Stock Price Exposure: Financial Engineering and the Gold Mining Industry, “Journal of Finance”, Vol. 53, No. 3, s. 1015-1052.
 • Twite G. (2002), Gold Prices, Exchange Rates, Gold Stocks and the Gold Premium, “Australian Journal of Management”, Vol. 27, No. 2, s. 123-140.
 • [www 1] Boerse.de, http://www.boerse.de/historische-kurse/Solactive-Global-Gold-Explor-Performance-Index-USD-/DE000SLA0GE2_seite,33,anzahl,20 (dostęp: 01.04.2016).
 • [www 2] Solactive, http://www.solactive.com/equity-indexing/solactive-indices/?index=DE000SLA0GE2 (dostęp: 01.04.2016).
 • [www 3] World Gold Council, http://www.gold.org/research/download-the-gold-pricesince-1978 (dostęp: 30.11.2015).
 • [www 4] Yahoo! Finance, http://finance.yahoo.com/q/hp?s=^HUI+Historical+Prices (dostęp: 31.12.2015).
 • [www 5] http://www.thestreet.com/story/13394990/1/how-to-use-leverage-to-profit-from-gold-s-likely-rise.html (dostęp: 03.05.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ea997f7c-f1fe-4a3a-bbc9-7f57373ee2cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.