PL EN


2011 | 2(76) | 21-28
Article title

Zróżnicowanie wycen cech mieszkaniowych na warszawskim wtórnym rynku mieszkaniowym

Content
Title variants
EN
Differences in determinants of Housing Prices in the secondary housing market in Warsaw
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main purpose of this study is to analyze the sensitivity of a particular characteristic affecting house prices across its distribution. This is a new approach compared to previous studies concerning the Polish market, which analyzed the impact of these factors on the average price level. In addition, the presented study allows for an assessment of differences in price dynamics in the designated price segments using hedonic indexes. Quantile regression is used Tests were performed for transactions conducted in the secondary housing market in Warsaw. Two different parameters are measured for apartments - a decoration standard and location. Differences in those parameters are especially noticeable between extreme groups of housing price, which may indicate differences in preferences of customers with different fiscal constraints. Using quantile regressions to determine hedonic price indices shows that in the majority of observed periods there was not clear difference in price dynamics in each segment.
PL
wpływających na cenę mieszkania przy uwzględnieniu jej rozkładu. Jest to nowe podejście w porównaniu do poprzednich badań na rynku polskim, które analizowały wpływ tych czynników na średni poziom cen. Dodatkowo, prezentowane badania pozwalają na ocenę różnic dynamiki cen w wyznaczonych segmentach cenowych przy zastosowaniu indeksów hedonicznych. W badaniach zastosowano metodę regresji kwantylowej. Badania przeprowadzono dla transakcji zawartych na warszawskim rynku wtórnym mieszkań. Istotnie różnie wyceniane są dwa parametry mieszkania - standard wykończenia oraz lokalizacja. Różnice te są widoczne szczególnie pomiędzy skrajnymi grupami cenowymi mieszkań, co może świadczyć o odmienności preferencji nabywców posiadających różne ograniczenia budżetowe. Zastosowanie metody regresji kwantylowej do wyznaczania hedonicznych indeksów cen pokazuje, że dla większości badanych okresów dynamika cen w poszczególnych segmentach nie była wyraźnie zróżnicowana.
Year
Issue
Pages
21-28
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
 • NBP, Departament Statystyki, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, Poland.
References
 • Epple D., Hedonic prices and implicit markets: estimating demand and supply functions for differentiated products, The Journal of Political Economy, Vol. 95, No. 1, 1987.
 • Koenker R., Galton, Edgeworłh, Frisch. and prospects for quantile regression in econometrics, „Journal of Econometrics”, 95, 2000.
 • Koenker R., Hallock K. F., Quantile Regression, Journal of Economic Perspectives, 15, 2001.
 • Koenker R., Quantile Regression, Cambridge Books, Cambridge University Press, nr 9780521608275, 2005.
 • Lancaster, K. J., A new approach to consumer theory, The Journal of Political Economy 74 (2), 1966.
 • Malpezzi S., Hedonic pricing models: a selective and applied review, The Center for Urban Land Economics Research, The University of Wisconsin, 2002.
 • Powell J., Lecture notes on quantile regression, Department of Economics, UC Berkeley, 2002.
 • Rosen S., Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition, The Journal of Political Economy, Vol. 82, No. 1, 1974.
 • Tomczyk E., Widłak M., Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy, Bank i Kredyt nr 1 (2010).
 • Widłak M., Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr, Wiadomości Statystyczne nr 9 (592), Warszawa 2010.
 • Widłak M., Nehrebecka N., Zróżnicowanie cen mieszkań i ich dynamiki - ujęcie regresji kwantylowej, zaakceptowane do wydania w Wiadomościach Statystycznych, Warszawa 2011.
 • Zietz E. N, Zietz J., Sirrnans S. G., Determinants of house prices: a quantile regression approach, Journal of Real Estate Finance and Economics 37, 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2131-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-eabc23cf-cc34-4452-b526-5491d8b2d20a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.