Title

Studia Psychologica

Other titles
ISSN
1642-2473 (Print)
ISSN
2449-5360 (Online)
DOI
10.21697/sp
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
biannual (until 2011: annual)
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
Studia Psychologica to czasopismo prezentujące nowe, oryginalne analizy teoretyczne i empiryczne o charakterze psychologicznym. Jest ono otwarte na wymianę myśli psychologicznej, na polemiki i dyskusje stwarzające możliwość zrozumienia odmienności oraz specyfiki interpretacyjnej podejść reprezentowanych przez różnych autorów, prezentujących różne podejścia i dyscypliny psychologiczne. Tym samym stanowi ono forum wymiany poglądów na dowolne, psychologicznie istotne tematy. Wprowadzony podział na artykuły empiryczne, przeglądowe, polemiczne oraz na recenzje lub sprawozdania, wskazuje na ogólny sposób porządkowania publikowanych artykułów.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.